உங்கள் குழுவைத் திட்டமிடவும், உறுப்பினர்களைச் சேர்க்கவும், உங்கள் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்கவும், அதை ஒரு பயிற்சியாளருடன் இணைக்கவும், உலகளாவிய பார்வையில் உங்கள் முயற்சியைச் சேர்க்கவும்!

Zúme பயிற்சி

10 அமர்வுகள், தலா 2 மணிநேரம், 3 – 12 குழுக்களுக்கு


5 நிமிடம்
கடவுள் சாதாரண மக்களையே பயன்படுத்துகிறார்

கடவுள் எப்படி ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த எளிய விஷயங்களைச் செய்யும் சாதாரண மக்களைப் பயன்படுத்துகிறார் என்பதைக் காண்பீர்கள்.

15 நிமிடம்
சீஷர் மற்றும் தேவாலயத்தின் எளிய வரையறை

சீஷராக இருப்பது, சீஷராக்குவது, தேவாலயம் என்றால் என்ன என்ற சாராம்சத்தைக் கண்டறியவும்.

15 நிமிடம்
ஆவிக்குறிய சுவாசம் என்பது கடவுளைக் கேட்பது மற்றும் கீழ்ப்படிவது

சீஷராக இருப்பது என்றால் நாம் கடவுளிடமிருந்து கேட்கிறோம், கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிகிறோம்.

15 நிமிடம்
SOAPS வேத வாசிப்பு

தினசரி வேத வாசிப்புக்கான ஒரு முறைமை, கடவுளுடைய வார்த்தையைப் புரிந்து கொள்ளவும், கீழ்ப்படியவும், பகிரவும் உதவுகிறது.

15 நிமிடம்
கணக்கு கொடுக்க வேண்டிய குழுக்கள்

ஒரே பாலினத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு அல்லது மூன்று நபர்களுக்கு வாரந்தோறும் சந்திப்பதற்கும், சிறப்பாகச் செல்லும் பகுதிகளில் ஒருவருக்கொருவர் ஊக்குவிப்பதற்கும், திருத்தம் தேவைப்படும் பகுதிகளை வெளிப்படுத்துவதற்கும் ஒரு முறைமை அல்லது வாய்ப்பு.

15 நிமிடம்
பயிற்சி - பொறுப்புக் குழுக்கள்
45 நிமிடம்
முன்னோக்கிப் பார்ப்பது
5 நிமிடம்
உள் நுழை, பிரார்த்தனை, கண்ணோட்டம்
5 நிமிடம்
வாங்குபவர் vs தயாரிப்பாளர் வாழ்க்கை முறை

அணுதினமும் பின்தொடர்பவர்களை இயேசுவைப் போலவே மாற்றும் நான்கு முக்கிய வழிகளைக் கண்டுபிடிப்பீர்கள்.

15 நிமிடம்
ஜெபத்தில் ஒரு மணிநேரம் செலவிடுவது எப்படி

ஒரு மணி நேரம் ஜெபத்தில் செலவிடுவது எவ்வளவு எளிது என்று பாருங்கள்.

15 நிமிடம்
பயிற்சி - பிரார்த்தனை சுழற்சி
60 நிமிடம்
கலந்துரையாடல் - பிரார்த்தனை சுழற்சி
5 நிமிடம்
உறவுகளின் பொறுப்பு - பட்டியல் 100 -- ஸூம் பயிற்சி

உங்கள் உறவுகளை பாதுகாக்க உங்களுக்கு உதவ வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு முறை.

15 நிமிடம்
பயிற்சி – 100 பட்டியலை உருவாக்குங்கள்
30 நிமிடம்
முன்னோக்கிப் பார்ப்பது
5 நிமிடம்
உள் நுழை, பிரார்த்தனை, கண்ணோட்டம்
5 நிமிடம்
தேவனுடைய இராஜ்ஜியத்தின் பொருளாதாரம்

கடவுளின் பொருளாதாரம் உலகத்திலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது என்பதை அறிக. ஏற்கெனவே கொடுக்கப்பட்டவற்றில் உண்மையுள்ளவர்களிடம் கடவுள் அதிக முதலீடு செய்கிறார்.

15 நிமிடம்
விவாதிக்க - ஒவ்வொரு சீஷனும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டுமா?
5 நிமிடம்
சுவிஷேசம் மற்றும் அதை எவ்வாறு பகிர்வது

மனிதகுலத்தின் ஆரம்பம் முதல் இந்த யுகத்தின் இறுதி வரை கடவுளின் நற்செய்தியைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான வழியைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

15 நிமிடம்
பயிற்சி - நற்செய்தியைப் பகிர்ந்து கொள்வது
45 நிமிடம்
ஞானஸ்நானம் என்றால் என்ன மற்றும் அதை எப்படி பெறுவது

இயேசு, “நீங்கள் போய் எல்லா தேசத்தினரையும் சீஷராக்குங்கள், பிதா, குமாரன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியின் பெயரால் ஞானஸ்நானம் கொடுங்கள்…” இதை எவ்வாறு நடைமுறைக்குக் கொண்டுவருவது என்பதை அறிக.

15 நிமிடம்
முன்னோக்கிப் பார்ப்பது
5 நிமிடம்
உள் நுழை, பிரார்த்தனை, கண்ணோட்டம்
5 நிமிடம்
உங்கள் 3 நிமிட சாட்சியத்தை தயார் செய்யவும்

உங்கள் வாழ்க்கையை இயேசு எவ்வாறு பாதித்திருக்கிறார் என்பதைப் பகிர்வதன் மூலம் மூன்று நிமிடங்களில் உங்கள் சாட்சியை எவ்வாறு பகிர்ந்து கொள்வது என்பதை அறிக.

15 நிமிடம்
பயிற்சி - உங்கள் சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்
45 நிமிடம்
தரிசனத்தை கொடுப்பது சிறந்த ஆசீர்வாதத்தை வெளிப்படுத்துகிறது

இயேசுவின் ஒரே ஒரு சீஷராக மட்டுமல்லாமல், அடுத்த தலைமுறைகளாகப் பெருகும் பல ஆவிக்குறிய குடும்பங்களையும் உருவாக்கும் எளிய முறையைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

15 நிமிடம்
வாத்து குஞ்சுகள் போன்ற சீஷத்துவம் – தீவிரமான தலைமத்துவம்

வாத்து குஞ்சுகளுக்கும், சீஷர்களை உருவாக்குவதற்கும் உள்ள ஒற்றுமையை அறிக.

15 நிமிடம்
இராஜ்ஜியம் எங்கு இல்லை என்று பார்க்கும் கண்கள்

தேவனுடைய ராஜ்யம் எங்கே இல்லை என்று பார்க்கத் தொடங்குங்கள். இவை பொதுவாக கடவுள் அதிகம் வேலை செய்ய விரும்பும் இடங்கள்.

15 நிமிடம்
தேவனுடைய பந்தி மற்றும் அதை எப்படி வழிநடத்துவது

இது நம்முடைய நெருங்கிய தொடர்பையும் இயேசுவுடனான தொடரும் உறவையும் கொண்டாட ஒரு எளிய வழியாகும். கொண்டாட ஒரு எளிய வழியைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

15 நிமிடம்
பயிற்சி – கர்த்தருடைய பந்தி
10 நிமிடம்
முன்னோக்கிப் பார்ப்பது
5 நிமிடம்
உள் நுழை, பிரார்த்தனை, கண்ணோட்டம்
5 நிமிடம்
பிரார்த்தனை நடைபயிற்சி மற்றும் அதை எப்படி செய்வது

மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்ற கடவுளின் எளிய கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கான வழி இது. அது போலவே இருக்கிறது - சுற்றி நடக்கும்போது கடவுளிடம் ஜெபிப்பது!

15 நிமிடம்
சமாதானமாக இருக்கும் ஒரு நபரை எப்படி கண்டுபிடிப்பது

சமாதானமான நபர் யார், அப்படி ஒருவரைக் நீங்கள் கண்டறிந்ததும் எப்படி அறிந்து கொள்வீர்கள்.

15 நிமிடம்
ஆசீர்வாத பிரார்த்தனை முறை

மற்றவர்களுக்காக ஜெபிப்பதற்கான வழிகளை உங்களுக்கு நினைவூட்டுவதற்கு ஒரு எளிய நினைவாற்றலைப் பயிற்சி செய்யுங்கள்.

15 நிமிடம்
பயிற்சி - BLESS ஜெபம்
15 நிமிடம்
பயிற்சி - ஜெப நடைபயிற்சி
90 நிமிடம்
முன்னோக்கிப் பார்ப்பது
5 நிமிடம்
உள் நுழை, பிரார்த்தனை, கண்ணோட்டம்
5 நிமிடம்
அறிவை விட உண்மைத்தண்மையே சிறந்தது

சீஷர்களுக்கு என்ன தெரியும் என்பது முக்கியம் - ஆனால் அவர்கள் அறிந்ததை வைத்து அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பது மிக முக்கியமானது.

15 நிமிடம்
3/3 குழு சந்திப்பு முறை

ஒரு 3/3 குழு என்பது இயேசுவைப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு சந்திக்க, பிரார்த்தனை செய்ய, கற்றுக்கொள்ள, வளர, உறவாட மற்றும் அவர்கள் கற்றுக்கொண்டதைக் கடைப்பிடிப்பதற்கும், பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் ஒரு வழியாகும். இந்த வழியில், 3/3 குழு என்பது ஒரு சிறிய குழு மட்டுமல்ல, எளிய தேவாலயமாகும்.

75 நிமிடம்
முன்னோக்கிப் பார்ப்பது
5 நிமிடம்
முதிர்ச்சி பெற்று வுரும் சீஷர்களுக்கான பயிற்சி சுழற்சி

பயிற்சி சுழற்சியைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள், சீஷர்களை உருவாக்குவதற்கு இது எவ்வாறு பொருந்தும் என்பதைக் கவனியுங்கள்.

15 நிமிடம்
பயிற்சி - 3/3 குழு
90 நிமிடம்
கலந்துரையாடல் - 3/3 குழு அனுபவம்
10 நிமிடம்
முன்னோக்கிப் பார்ப்பது
5 நிமிடம்
உள் நுழை, பிரார்த்தனை, கண்ணோட்டம்
5 நிமிடம்
தலைமைத்துவ குழுக்கள்

ஒரு தலைமைத்துவ செல் என்பது வழிநடத்த அழைக்கப்பட்ட ஒருவர் சேவை செய்வதன் மூலம் தங்கள் தலைமையை வளர்த்துக் கொள்ளும் முறை.

15 நிமிடம்
பயிற்சி - 3/3 குழு
90 நிமிடம்
முன்னோக்கிப் பார்ப்பது
5 நிமிடம்
உள் நுழை, பிரார்த்தனை, கண்ணோட்டம்
5 நிமிடம்
சமசீரற்ற வளர்ச்சியை எதிர்பாருங்கள்

சீஷராக்குவது எப்படி நேராக இருக்க வேண்டியதில்லை என்பதைக் காண்க. ஒரே நேரத்தில் பல காரியங்கள் நடக்கலாம்.

15 நிமிடம்
பெருகுவதன் வேகம் முக்கியமானது

காரியங்களைப் பெருக்குவது முக்கியம், விரைவாகப் பெருக்குவது இன்னும் முக்கியமானது. வேகம் ஏன் முக்கியமானது என்று பாருங்கள்.

15 நிமிடம்
எப்போதும் இரண்டு தேவாலயங்களோடு இணந்திருப்பது

சென்று தங்குவதன் மூலம் இயேசுவின் கட்டளைகளுக்கு எவ்வாறு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பதை அறிக.

15 நிமிடம்
3 மாத திட்டம் (உள்நுழைவு தேவை)

அடுத்த மூன்று மாதங்களில் நீங்கள் ஜூம் முறைகளை எவ்வாறு செயல்படுத்துவீர்கள் என்பதற்கான உங்கள் திட்டத்தை உருவாக்கி பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

15 நிமிடம்
பயிற்சி - 3 மாத திட்டத்தை உருவாக்கு
60 நிமிடம்
விவாதம் - 3 மாத திட்டத்தை குழுவுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்
20 நிமிடம்
முன்னோக்கிப் பார்ப்பது
5 நிமிடம்
உள் நுழை, பிரார்த்தனை, கண்ணோட்டம்
5 நிமிடம்
பயிற்சி சரிபார்ப்பு பட்டியல்

பெருகும் சீஷர்களை உருவாக்குவதில் உங்கள் சொந்த பெலத்தையும், பாதிப்புகளையும் விரைவாக மதிப்பிடுவதற்கு நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த முறை.

15 நிமிடம்
பயிற்சி - பயிற்சி சரிபார்ப்பு பட்டியல் சுய மதிப்பீடு
10 நிமிடம்
நீங்கள் தொடர்பு கொண்டிருக்கும் குழுக்களின் தலைமைத்துவம்

பெருகும் தேவாலயங்கள் எவ்வாறு இணைந்திருக்கின்றன மற்றும் ஒரு பெரிதான, ஆவிக்குறிய குடும்பமாக வாழ்க்கையை எவ்வாறு ஒன்றாக வாழ்கின்றனர் என்பதை அறிக.

15 நிமிடம்
சக வழிகாட்டுதல் குழுக்கள்

இது 3/3 குழுக்களை வழிநடத்தும் மற்றும் தொடங்கும் நபர்களைக் கொண்ட ஒரு குழு. இது 3/3 வடிவமைப்பையும் பின்பற்றுகிறது மற்றும் உங்கள் பகுதியில் கடவுளின் வேலையின் ஆவிக்குறிய ஆரோக்கியத்தை மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு சக்திவாய்ந்த வழியாகும்.

15 நிமிடம்
நான்கு கள கருவி

நான்கு புலங்கள் கண்டறியும் விளக்கப்படம், தற்போதைய முயற்சிகள் மற்றும் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள செயல்பாடுகளை மதிப்பிடும் முறையாகும்.

15 நிமிடம்
தலைமுறைகளை பொருத்தச் செய்தல்

தலைமுறை மேப்பிங் என்பது ஒரு இயக்கத்தின் தலைவர்கள் தங்களைச் சுற்றியுள்ள வளர்ச்சியைப் புரிந்துகொள்ள உதவும் மற்றொரு எளிய கருவியாகும்.

15 நிமிடம்
பயிற்சி - 3/3 சக வழிகாட்டல்
60 நிமிடம்
பயிற்சி - நான்கு புலங்கள்
10 நிமிடம்
பயிற்சி - தலைமுறை மேப்பிங்
10 நிமிடம்
முன்னோக்கிப் பார்ப்பது
5 நிமிடம்
Loading...
Loading...
Loading...

மொழி


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
नेपाली Nepali
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
Türkçe Turkish
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba
More languages in progress