तपाईँको झूण्डको योजना बनाउनुहोस् । सदस्यहरु थप्नुहोस् । तपाईँको प्रगति ट्राक गर्नुहोस् । कोचसँग सम्पर्कमा रहनुहोस् र विश्वव्यापी दर्शनमा तपाईँको प्रयास थप्नुहोस् ।

जूमे तालिम

१० सेसनहरु, प्रत्येक २ घण्टा, ३ - १२ जनाको समूहको लागि


५ मिनेट
परमेश्वरले साधारण काम गर्ने साधारण मानिसहरुलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ ।

तपाईँले देख्नुहुनेछ कि कसरी परमेश्वरले साधारण काम गर्ने मानिसहरूलाई ठूलो प्रभाव पार्न प्रयोग गर्नुहुन्छ ।

१५ मिनेट
चेला र मण्डलीको सरल परिभाषा

चेला हुनु, चेला बनाउनु र मण्डली के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहोस् ।

१५ मिनेट
आत्मिक श्वास भन्नाले सुन्नु र परमेश्वरको आज्ञापालन गर्नु हो

एक चेला हुनु भनेको हामीले परमेश्वरबाट सुन्नु र परमेश्वरको आज्ञापालन गर्नु हो ।

१५ मिनेट
एस.ओ.ए.पि.एस बाइबल अध्ययन

दैनिक बाइबल अध्ययनमा तपाईँलाई परमेश्वरको वचन बुझ्न, आज्ञापालन गर्न, र बाँड्न सहायता गर्ने उपकरण ।

१५ मिनेट
जवाफदेहीता झुण्डहरु

एउटै लिङ्गका दुई वा तीन व्यक्तिहरूलाई साप्ताहिक भेट्ने र राम्रो भइरहेको क्षेत्रमा एकअर्कालाई प्रोत्साहन गर्ने र सुधार आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरू प्रकट गर्ने एउटा उपकरण ।

१५ मिनेट
अभ्यास - जवाफदेहिता समूहहरू
४५ मिनेट
अगाडि हेर्दै
५ मिनेट
के कस्तो हुँदैछ जाँच गर्ने, प्रार्थना, साराशं
५ मिनेट
उपभोक्ता बनाम उत्पादक जीवनशैली

परमेश्वरले चेलाहरुलाई प्रत्येक दिन येशू जस्तै बनाउनुहुने चार प्रमुख तरिकाहरु पत्ता लगाउनुहुनेछ ।

१५ मिनेट
प्रार्थनामा एक घण्टा कसरी बिताउने

प्रार्थनामा एक घण्टा बिताउन कति सजिलो छ, हेर्नुहोस् ।

१५ मिनेट
अभ्यास - प्रार्थना चक्र
६० मिनेट
छलफल गर्नुहोस् - प्रार्थना चक्र
५ मिनेट
सम्बन्धको भण्डारित्व- १०० सूची

तपाईँको सम्बन्धहरुप्रति असल भण्डारे हुन सहायता गर्ने उपकरण ।

१५ मिनेट
अभ्यास - १०० को सूची बनाउनुहोस्
३० मिनेट
अगाडि हेर्दै
५ मिनेट
के कस्तो हुँदैछ जाँच गर्ने, प्रार्थना, साराशं
५ मिनेट
परमेश्वरको राज्यको अर्थतन्त्र

परमेश्वरको अर्थतन्त्र संसारको अर्थतन्त्रबाट कसरी फरक छ भनी जान्नुहोस् । परमेश्वरले तिनीहरूमा धेरै लगानी गर्नुहुन्छ जो उनीहरूलाई पहिले नै दिइएको कुरामा विश्वासयोग्य छन् ।

१५ मिनेट
छलफल गर्नुहोस् । के प्रत्येक चेलाले बाड्नु पर्छ ?
५ मिनेट
सुसमाचार र यसलाई कसरी बाँड्ने

मानवजातिको सुरुदेखि यस युगको अन्त्यसम्म परमेश्वरको सुसमाचार बाँड्ने तरिका सिक्नुहोस् ।

१५ मिनेट
अभ्यास - सुसमाचार बाँड्नु
४५ मिनेट
बतिस्मा र बतिस्मा कसरी दिने

येशूले भन्नुभयो, “यससकारण जाओ, र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्‍माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्‍तिस्‍मा देओ” ।

१५ मिनेट
अगाडि हेर्दै
५ मिनेट
के कस्तो हुँदैछ जाँच गर्ने, प्रार्थना, साराशं
५ मिनेट
आफ्नो ३ मिनेटको गवाही तयार गर्नुहोस्

येशूले तपाईँको जीवनमा पार्नुभएको प्रभाव बताउँदै आफ्नो गवाही तीन मिनेटमा बाँड्न सिक्नुहोस् ।

१५ मिनेट
अभ्यास - आफ्नो गवाही बाँड्नु
४५ मिनेट
सबै भन्दा ठूलो आशिष्सम्बन्धि दर्शन बाँड्ने

येशूको एक जना मात्रै चेला बनाउने होइन तर आउँदो पुस्तौँसम्म बृधि गर्ने पूरै आत्मिक परिवार नै बनाउने सरल चेला बनाउने ढाँचा सिक्नुहोस् ।

१५ मिनेट
हाँसको चल्ला चेलापन- तुरुन्तै अगुवाई गर्ने

चेला बनाउनुसँग हाँसको चल्लाहरुको के सम्बन्ध छ सिक्नुहोस् ।

१५ मिनेट
परमेश्वरको राज्य कहाँ छैन देख्नको लागि आँखा

परमेश्वरको राज्य कहाँ छैन थाहा गर्न सिक्नुहोस् । प्रायः यी ठाउँहरुमा नै परमेश्वरले बढी काम गर्न चाहनुहुन्छ ।

१५ मिनेट
प्रभुभोज र यसको अगुवाई कसरी गर्ने

येशू ख्रीष्टसँगको हाम्रो घनिष्ट र निरन्तर जाने सम्बन्धको उत्सव मनाउने यो सरल तरिका हो । उत्सव मनाउने सरल तरिका सिक्नुहोस् ।

१५ मिनेट
अभ्यास - प्रभु भोज
१० मिनेट
अगाडि हेर्दै
५ मिनेट
के कस्तो हुँदैछ जाँच गर्ने, प्रार्थना, साराशं
५ मिनेट
प्रार्थनामा हिड्ने र यो कसरी गर्ने

अरुको निम्ति प्रार्थना गर्नु भन्ने परमेश्वरको आज्ञापालन गर्ने यो सरल तरिका हो । यो भने जस्तै हो- हिँड्दा परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने !

१५ मिनेट
प्रार्थनाको हिँडाई र यो कसरी गर्ने

शान्तिको व्यक्ति को हुनसक्छ र उक्त व्यक्ति भेट्नुभएको कसरी थाहा गर्ने

१५ मिनेट
ब्लेस BLESS प्रार्थना ढाँचा

अरुको लागि प्रार्थना गर्ने तरिकाहरु स्मरण दिलाउने सरल तरिका ।

१५ मिनेट
अभ्यास- BLESS ब्लेस प्रार्थना
१५ मिनेट
अभ्यास - प्रार्थना हिड्ने
९० मिनेट
अगाडि हेर्दै
५ मिनेट
के कस्तो हुँदैछ जाँच गर्ने, प्रार्थना, साराशं
५ मिनेट
विश्वासयोग्यता ज्ञान भन्दा असल हो

चेलाहरुलाई के थाहा छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ तर त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण थाहा भएको कुरासँग के गर्छन् भन्ने हो ।

१५ मिनेट
३/३ झूण्ड भेला ढाँचा

३/३ झुण्ड येशूलाई पछ्याउने व्यक्तिहरु एकअर्कासँग भेट्ने, प्रार्थना गर्ने, सिक्ने, बृधि हुने, सगंती गर्ने, र सिकेका कुराहरु बाँड्ने र आज्ञा पालना गर्ने एक तरिका हो । ३/३ झुण्ड साधारण झुण्ड मात्रै होइन तर साधारण मण्डली हो ।

७५ मिनेट
अगाडि हेर्दै
५ मिनेट
परिपक्व चेलाहरूको लागि तालिम चक्र

तालिम चक्र सिक्नुहोस् र चेला बनाउनको लागि यो कसरी लागू हुन्छ विचार गर्नुहोस् ।

१५ मिनेट
अभ्यास - ३/३ झुण्ड
९० मिनेट
छलफल गर्नुहोस् - ३/३ झुण्डको अनुभव
१० मिनेट
अगाडि हेर्दै
५ मिनेट
के कस्तो हुँदैछ जाँच गर्ने, प्रार्थना, साराशं
५ मिनेट
अगुवापन कक्षहरु

अगुवापन कक्ष, अगुवा हुन बोलाइएको महशुस गर्ने व्यक्तिले सेवा गर्ने अभ्यास गर्दै आफ्नो अगुवाई गर्ने क्षमता विकास गर्ने तरिका हो ।

१५ मिनेट
अभ्यास - ३/३ झुण्ड
९० मिनेट
अगाडि हेर्दै
५ मिनेट
के कस्तो हुँदैछ जाँच गर्ने, प्रार्थना, साराशं
५ मिनेट
गैर-क्रमिक बृधिको अपेक्षा गर्नुहोस्

चेला बनाउने प्रक्रिया एकपछि अर्को गर्दै क्रमबद्ध तरिकामा हुनुपर्छ भन्ने छैन । एकै समयमा धेरै कुराहरु हुनसक्छ भन्ने कुरा देख्न सक्नुहुन्छ ।

१५ मिनेट
बृधि गतिको महत्व छ

बृधि गर्नु महत्वपूर्ण छ, छिटो बृधि गर्नु अझ महत्वपूर्ण छ । गति किन महत्वपूर्ण छ हेर्नुहोस् ।

१५ मिनेट
सँधै दुई मण्डलीहरुको भाग

गएर अनि बसेर कसरी येशूको आज्ञापालन गर्ने सिक्नुहोस् ।

१५ मिनेट
तीन महिने योजना (लग इन गर्नुहोस्)

आउँदो तीन महिनामा तपाईँले जूमे तालिमको उपकरणहरु व्यवहारमा कसरी लगाउनुहुन्छ योजना बनाउनुहोस् र बाँड्नुहोस् ।

१५ मिनेट
अभ्यास - ३-महिने योजना बनाउनुहोस्
६० मिनेट
छलफल गर्नुहोस् र आफ्नो झूण्डसँग ३-महिने योजना बाँड्नुहोस्
२० मिनेट
अगाडि हेर्दै
५ मिनेट
के कस्तो हुँदैछ जाँच गर्ने, प्रार्थना, साराशं
५ मिनेट
कोचिङ् सूची

चेला बनाउनेसम्बन्धि आफ्ना खुबीहरु र कमजोरीहरु छिटो मूल्याङ्कन गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिने उपकरण

१५ मिनेट
अभ्यास - कोचिङ जाँच सूची स्व-मूल्याङ्कन
१० मिनेट
संजालमा अगुवापन

बृधि हुने मण्डलीहरु कसरी एक-अर्कासँग सम्बन्धमा रहन्छन् र विस्तारित आत्मिक परिवारको रुपमा सँगै जीवन जिउँछन् भनि सिक्नुहोस् ।

१५ मिनेट
पियर मेन्टोरिङ् झुण्डहरु

यस झूण्ड, ३/३ सुरु गर्ने र अगुवाई गर्ने व्यक्तिहरुद्वारा बनिएको हुन्छ । यो ३/३ झूण्ड ढाँचामा हुँदछ र यो तपाईँको क्षेत्रमा परमेश्वरको कामको आत्मिक स्वfस्थ्य मूल्याङ्कन गर्ने शक्तिशाली उपकरण हो ।

१५ मिनेट
चार क्षेत्रहरु उपकरण

चार क्षेत्र निदान रेखाचित्र वरिपरि परमेश्वरको राज्यको गतिविधिको स्थिति परार्वतन गर्न (हेर्न)को लागि अगुवापन कक्षले प्रयोग गर्ने एक उपकरण हो ।

१५ मिनेट
पुस्ता नक्सा

पुस्ता नक्सा क्रान्तिमा अगुवाहरुलाई वरिपरिको बृधिलाई बुझ्न सहायता गर्ने एक सरल उपकरण हो ।

१५ मिनेट
अभ्यास - ३/३ पियर मेन्टोरिङ्
६० मिनेट
अभ्यास - चार क्षेत्रहरु
१० मिनेट
अभ्यास- पूस्ता नक्सा
१० मिनेट
अगाडि हेर्दै
५ मिनेट
Loading...
Loading...
Loading...

भाषा


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
नेपाली Nepali
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
Türkçe Turkish
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba
More languages in progress