तुमच्या गटाची योजना करा, सभासद जोडा, तुमच्या प्रगतीचा मागोवा घ्या, प्रशिक्षकाशी (कोचशी) संपर्क साधा आणि जागतिक दूरदृष्टी मध्ये तुमचा प्रयत्न शामिल करा!

झुमे प्रशिक्षण

10 सत्रे, प्रत्येकी 2 तास, 3 - 12 च्या गटांसाठी


5 मिनिटे
देव सामान्य लोकांचा उपयोग करितो

मोठा प्रभाव पाडण्यासाठी देव सामान्य लोकांचा सोप्या गोष्टी करण्याद्वारे कसा उपयोग करितो हे तुम्हाला दिसेल.

15 मिनिटे
शिष्य आणि चर्चची सोपी व्याख्या

शिष्य बनणे, शिष्य बनविणे आणि चर्च म्हणजे काय याचा सार जाणून घ्या.

15 मिनिटे
आध्यात्मिक श्वास म्हणजे देवाचे ऐकणे आणि त्याचे पालन करणे होय

शिष्य बनण्याचा अर्थ आहे कि आपण देवाकडून ऐकतो आणि आपण देवाची आज्ञा पाळितो.

15 मिनिटे
SOAPS बायबल वाचन

दररोज बायबल अध्ययनाचे एक साधन जे तुम्हांला देवाचे वचन समजण्यास, आज्ञा पाळण्यास आणि सामायिक करण्यास मदत करिते.

15 मिनिटे
उत्तरदायित्व गट

ज्या क्षेत्रात सुरळीत चालले आहे त्यामध्ये एकमेकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि सुधारणा आवश्यक असणाऱ्या क्षेत्रांना प्रगट करण्यासाठी समान जातीच्या (पुरुष किंवा स्त्री) दोन किंवा तीन व्यक्तींना साप्ताहिक रीतीने भेटण्यासाठीचे साधन.

15 मिनिटे
सराव - उत्तरदायित्व गट
45 मिनिटे
पुढे पहा
5 मिनिटे
चेक-इन, प्रार्थना, विहंगावलोकन (आढावा)
5 मिनिटे
ग्राहक विरुद्ध उत्पादक (निर्माते) जीवनशैली

तुम्ही असे चार मुख्य मार्ग जाणून घ्याल ज्यांद्वारे देव रोजच्या अनुयायांना येशू सारिखे अधिक बनवितो.

15 मिनिटे
प्रार्थनेत एक तास कसा घालवावा

प्रार्थनेत एक तास घालवणे किती सोपे आहे ते पहा.

15 मिनिटे
सराव - प्रार्थना चक्र
60 मिनिटे
चर्चा करा - प्रार्थना चक्र
5 मिनिटे
संबंधित कारभारीपण (रिलेशनल स्टुअर्डशिप) - 100 ची यादी

तुम्हांला तुमच्या नातेसंबंधांचा चांगला कारभारी होण्यास मदत करण्यासाठी डिझाइन केलेले एक साधन.

15 मिनिटे
सराव - 100 ची यादी तयार करा
30 मिनिटे
पुढे पहा
5 मिनिटे
चेक-इन, प्रार्थना, विहंगावलोकन (आढावा)
5 मिनिटे
देवाच्या राज्याची अर्थव्यवस्था (द किंगडम इकॉनॉमी)

देवाची अर्थव्यवस्था जगापेक्षा कशी वेगळी आहे ते जाणून घ्या. देव त्या लोकांमध्ये अधिक गुंतवणूक करितो जे लोकं त्यांना देण्यात आलेल्या गोष्टीं मध्ये विश्वासू असतात.

15 मिनिटे
चर्चा करा - प्रत्येक शिष्याने सामायिक केले पाहिजे का?
5 मिनिटे
सुवार्ता आणि ती इतरांना कशी सांगावी

मानवतेच्या सुरुवातीपासून या जगाच्या अंतापर्यंत देवाची चांगली बातमी सामायिक करण्याचा एक मार्ग जाणून घ्या.

15 मिनिटे
सराव - सुवार्ता सामायिक करणे
45 मिनिटे
बाप्तिस्मा आणि तो कसा द्यावा

येशू म्हणाला, “जा आणि सर्व राष्ट्रांच्या लोकांस शिष्य बनवा, त्यांना पित्याच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने बाप्तिस्म द्या…” ह्याला आचरणात कसे आणायचे ते शिका.

15 मिनिटे
पुढे पहा
5 मिनिटे
चेक-इन, प्रार्थना, विहंगावलोकन (आढावा)
5 मिनिटे
तुमची ३-मिनिटांची साक्ष तयार करा

येशूने तुमच्या जीवनावर कसा प्रभाव पाडला आहे हे सामायिक करून तीन मिनिटांत तुमची साक्ष कशी द्यायची ते शिका.

15 मिनिटे
सराव - तुमची साक्ष सामायिक करा
45 मिनिटे
दूरदृष्टी / दर्शन (व्हिजन) सर्वात मोठ्या आशीर्वादावर दृष्टिक्षेप टाकताना

येशूचा केवळ एक अनुयायी बनविण्याचा नव्हे तर पिढ्यान्पिढ्या गुणात्मक रीतीने वाढणारी संपूर्ण आध्यात्मिक कुटुंबे बनवण्याचा सोपा नमुना शिका.

15 मिनिटे
बदकाच्या पिल्लू सारिखे शिष्यत्व - त्वरित पुढाकार करिताना

बदकाच्या पिल्लांचा शिष्य बनविण्याशी काय संबंध आहे, ते शिका.

15 मिनिटे
डोळे हे पहाण्यासाठी कि देवाचे राज्य कोठे नाही आहे

देवाचे राज्य कोठे नाही हे पहाण्यास सुरवात करा. ह्या सहसा अश्या जागा असतात जिथे परमेश्वर सर्वात जास्त काम करू इच्छितो.

15 मिनिटे
प्रभू भोजन आणि त्याचे नेतृत्व कसे करावे

आपला जिव्हाळ्याचा संबंध आणि येशूबरोबर पुढे वाढत असलेले नाते साजरे करण्याचा हा एक सोपा मार्ग आहे. साजरे करण्याचा एक सोपा मार्ग शिका.

15 मिनिटे
सराव - प्रभू भोजन
10 मिनिटे
पुढे पहा
5 मिनिटे
चेक-इन, प्रार्थना, विहंगावलोकन (आढावा)
5 मिनिटे
प्रार्थनेतील वाटचाल आणि हे कसे करावे

इतरांसाठी प्रार्थना करण्याच्या देवाच्या आज्ञेचे पालन करण्याचा हा एक सोपा मार्ग आहे. आणि हे असे दिसते जसे काय - चालता-फिरता देवाची प्रार्थना करणे!

15 मिनिटे
शांतीप्रिय व्यक्ती आणि त्याला कसे शोधावे

शांतीप्रिय व्यक्ती कोण असू शकते आणि तुम्हांला ती सापडल्यावर कसे माहित होईल हे जाणून घ्या.

15 मिनिटे
BLESS (बी.एल.इ.एस.एस) प्रार्थना नमुना

तुम्हांला इतरांसाठी प्रार्थना करण्याची आठवण करून देण्यासाठी साध्या स्मृतिसहायकाचा सराव करा.

15 मिनिटे
सराव - बी.एल.इ.एस.एस प्रार्थना
15 मिनिटे
सराव - प्रार्थना पदयात्रा
90 मिनिटे
पुढे पहा
5 मिनिटे
चेक-इन, प्रार्थना, विहंगावलोकन (आढावा)
5 मिनिटे
विश्वासू असणे हे ज्ञानापेक्षा चांगले आहे

शिष्यांना काय माहित आहे हे महत्वाचे आहे - परंतु जे त्यांना माहित आहे त्याशी ते काय करितात हे त्यापेक्षा ही महत्वाचे आहे.

15 मिनिटे
3/3 गट मीटिंग चा नमुना

3/3 गट येशूच्या अनुयायांना भेटण्यासाठी, प्रार्थना करण्यासाठी, शिकण्यासाठी, वाढण्यासाठी, सहभागीतेसाठी आणि त्यांनी जे शिकले त्या गोष्टींचे पालन आणि त्यांना सामायिक करण्यासाठी एक कार्यपद्धती आहे. अशा प्रकारे, 3/3 गट हा केवळ एक छोटा गट नाही तर एक साधारण चर्च आहे.

75 मिनिटे
पुढे पहा
5 मिनिटे
परिपक्व होणाऱ्या शिष्यांसाठी प्रशिक्षण चक्र

प्रशिक्षण चक्र जाणून घ्या आणि ते शिष्य बनवण्यास कसे लागू करिता येते याचा विचार करा.

15 मिनिटे
सराव - 3/3 गट
90 मिनिटे
चर्चा करा - 3/3 गट अनुभव
10 मिनिटे
पुढे पहा
5 मिनिटे
चेक-इन, प्रार्थना, विहंगावलोकन (आढावा)
5 मिनिटे
नेतृत्वाचे गट (कक्ष)

नेतृत्वाचे गट हा एक असा मार्ग आहे त्यांच्यासाठी ज्यांना असे वाटते कि त्यांना नेतृत्व करण्यासाठी बोलविण्यात आले आहे, ते सेवा बजावून त्यांचे नेतृत्व विकसित करू शकतात.

15 मिनिटे
सराव - 3/3 गट
90 मिनिटे
पुढे पहा
5 मिनिटे
चेक-इन, प्रार्थना, विहंगावलोकन (आढावा)
5 मिनिटे
क्रम-नसलेल्या वाढीची अपेक्षा करा

शिष्य बनविणे कसे रेषीय नसणे गरजेचे नाही ते पहा. एकाच वेळी बर्‍याच गोष्टी घडू शकतात.

15 मिनिटे
गुणात्मक वाढीची गती महत्वाची आहे

गुणात्मक वाढ होणे महत्वाचे आणि जलद गतीने गुणात्मक वाढ होणे अधिक महत्वाचे आहे. गती महत्वाची का आहे ते पहा.

15 मिनिटे
Always Part of Two Churches mr

जाऊन आणि राहून येशूच्या आज्ञा कशा पाळाव्यात ते शिका.

15 मिनिटे
तीन महिन्यांची योजना (लॉगिन आवश्यक)

तुम्ही पुढील तीन महिन्यांत झुमे साधनांची अंमलबजावणी कशी कराल यासाठी तुमची योजना तयार आणि सामायिक करा.

15 मिनिटे
सराव - तयार करा 3-महिन्यांची योजना
60 मिनिटे
चर्चा करा - गटासह 3-महिन्यांची योजना सामायिक करा
20 मिनिटे
पुढे पहा
5 मिनिटे
चेक-इन, प्रार्थना, विहंगावलोकन (आढावा)
5 मिनिटे
मदतीची नोंदयादी (कोचिंग चेकलिस्ट)

एक शक्तिशाली साधन ज्याचा तुम्ही झटपट उपयोग करू शकता तुमच्या स्वतःच्या मजबूतींचा आणि असुरक्षिततेचे मूल्यमापन करण्यासाठी जेव्हां गोष्ट येते असे शिष्य बनविण्याची जे गुणात्मक रीतीने वाढतील.

15 मिनिटे
सराव - मदतीची नोंदयादी (कोचिंग चेकलिस्ट) स्व-मूल्यांकन
10 मिनिटे
परस्परसंबंधांमधील नेतृत्व

विस्तारित अध्यात्मिक कुटुंब म्हणून बहुसंख्य चर्च एकत्र कसे राहतात आणि एकत्र जीवन कसे जगतात हे जाणून घ्या.

15 मिनिटे
Peer Mentoring Groups mr

हा एक गट आहे ज्यामध्ये 3/3 गटांचे नेतृत्व आणि प्रारंभ करणारे लोक असतात. हा गट 3/3 स्वरूपाचे देखील अनुसरण करितो आणि हा तुमच्या क्षेत्रातील देवाच्या कार्याच्या आध्यात्मिक आरोग्याचे मूल्यांकन करण्याचा एक शक्तिशाली मार्ग आहे.

15 मिनिटे
चार क्षेत्र साधन

चार क्षेत्र निदान चार्ट हे एक सोपे साधन आहे ज्याचा उपयोग नेतृत्व कक्षाद्वारे केला जातो सध्याच्या प्रयत्नांची स्थिती आणि त्यांच्या सभोवताली असणारी राज्याची क्रियाकलाप यावर प्रतिबिंबित करण्यासाठी.

15 मिनिटे
पिढीजन्य नकाशा (जनरेशनल मॅपिंग)

चळवळीतील नेत्यांना त्यांच्या आजूबाजूची वाढ समजून घेण्यास मदत करण्यासाठी पिढीजन्य नकाशा (जनरेशन मॅपिंग) हे आणखी एक सोपे साधन आहे.

15 मिनिटे
सराव - 3/3 समविचारी मददगार
60 मिनिटे
सराव - चार क्षेत्र
10 मिनिटे
सराव - जनरेशन मॅपिंग (पिढीजन्य नकाशा)
10 मिनिटे
पुढे पहा
5 मिनिटे
Loading...
Loading...
Loading...

इंग्रजी


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
नेपाली Nepali
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
Türkçe Turkish
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba
More languages in progress