بررسی اجمالی جلسه ها

بررسی اجمالی جلسه ها

جلسه 1

مفاهیم

به زومه خوش آمدید - شما خواهید دید که چطور خدا از افراد معمولی که کارهای ساده انجام می دهند استفاده می کند تا تاثیری بزرگ ایجاد کرد.
به آنها تعلیم دهید که اطاعت کنند - اساس و ماهیت شاگرد بودن، تربیت شاگرد و اینکه کلیسا چیست را کشف کنید.
تنفس روحانی - شاگرد بودن یعنی ما از خدا می شنویم و از خدا اطاعت می کنیم.

ابزار

مطالعه کتاب مقدس به روش ک.م.ک.د.ا. - ابزاری برای مطالعه روزانه کتاب مقدس که به شما کمک می کند که کلام خدا را درک کنید، از آن اطاعت کنید و آن را انتقال دهید.
گروه های پاسخگویی - ابزاری برای دو یا سه نفر از یک جنسیت برای ملاقات هفتگی و تشویق یکدیگر در قسمتهایی که به خوبی پیش می روند و آشکار کردن قسمتهایی که نیاز به اصلاح دارند.

تمرین

گروه های پاسخگویی - به گروه های دو یا سه نفره تقسیم شوید و روی سوالات پاسخگویی کار کنید. (45 دقیقه)

جلسه 2

List 100 people you know, 3 categories: those who follow Jesus, those who don't follow Jesus, those they're not sure about

مفاهیم

تولیدکنندگان در مقابل مصرف کنندگان - شما کشف خواهید کرد که خدا از چهار طریق اصلی هر روزه پیروانش را بیشتر شبیه به عیسی می کند.

ابزار

چرخه دعا - ببینید چقدر آسان است که یک ساعت را در دعا بگذرانید.
لیست 100 نفره - ابزاری که برای این طراحی شده که به شما کمک کند تا مباشر خوبی برای روابط تان باشید.

تمرین

چرخه دعا - 60 دقیقه را به دعای فردی اختصاص دهید.
لیست 100 نفره - لیست 100 نفره خودتان را تهیه کنید. (30 دقیقه)

جلسه 3

Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. - Jesus. Breathe in, hear, breathe out, obey and share. Giving God's blessings
Obey, do, practise, share, teach, pass on

مفاهیم

اقتصاد روحانی - یاد بگیرید که چطور اقتصاد خدا با اقتصاد دنیا فرق دارد. خدا روی کسانی که نسبت به آنچه به آنها داده شده، وفادار هستند، بیشتر سرمایه گذاری می کند.
انجیل - طریقی را یاد بگیرید که خبر خوش خدا را از ابتدای بشریت تا پایان این عصر انتقال دهید.

ابزار

تعمید - عیسی فرمود: "بروید و همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید..." یاد بگیرید چطور این را در عمل اجرا کنید.

تمرین

انتقال داستان خدا - به گروه های دو یا سه نفره تقسیم شوید و انتقال داستان خدا را تمرین کنید. (45 دقیقه)

جلسه 4

مفاهیم

عظیم ترین برکت - الگویی ساده برای تربیت نه تنها یک پیرو بلکه تمامی خانواده های روحانی که تکثیر می کنند برای نسلهای آینده یاد بگیرید.
چشمانی برای دیدن - شروع کنید به دیدن جاهایی که ملکوت خدا نیست. آن مکانها معمولا جاهایی هستند که خدا می خواهد بیشترین کار را انجام دهد.
شاگردسازی به روش جوجه اردک - یاد بگیرید جوجه اردکها چه ارتباطی با شاگردسازی دارند.

ابزار

شهادت 3 دقیقه ای - یاد بگیرید با بیان اینکه عیسی چه تاثیری در زندگی تان داشته، شهادت تان را در سه دقیقه بازگو کنید.
شام خداوند - این طریقی ساده است برای جشن گرفتن و گرامی داشتن ارتباط صمیمی و رابطه دائمی مان با عیسی. طریقی ساده برای جشن گرفتن را بیاموزید.

تمرین

انتقال شهادت تان - به گروه های دو یا سه نفره تقسیم شوید و انتقال شهادت تان به دیگران را تمرین کنید. (45 دقیقه)
شام خداوند - بعنوان یک گروه زمانی را به انجام این کار اختصاص دهید. (10 دقیقه)

جلسه 5

مفاهیم

شخص اهل صلح - یاد بگیرید که یک شخص اهل صلح چه کسی می تواند باشد و وقتی یک شخص اهل صلح را یافتید، چطور این را متوجه شوید.

ابزار

دعای پیاده - این طریقی ساده است برای اطاعت از فرمان خدا درباره دعا برای دیگران. و درست همانطور است که بنظر می آید - دعا بسوی خدا در حالی که قدم می زنید!

تمرین

دعای ب.ک.ع.ا.ر. - یک تمرین حفظی ساده انجام دهید تا راه های دعا برای دیگران را به شما یادآوری کند. (15 دقیقه)
دعای پیاده - به گروه های دو یا سه نفره تقسیم شوید و در جامعه بیرون بروید تا دعای پیاده را تمرین کنید. (90-60 دقیقه)

جلسه 6

مفاهیم

وفاداری - آنچه شاگردان می دانند مهم است - اما کاری که با دانسته های شان می کنند خیلی مهمتر است.

ابزار

قالب گروه 3/3 - یک گروه 3/3 طریقی برای پیروان عیسی است برای اینکه باهم ملاقات کنند، دعا کنند، یاد بگیرند، رشد کنند، مشارکت کنند و اطاعت و انتقال آنچه یاد گرفته اند را تمرین کنند. بدین صورت یک گروه 3/3 تنها یک گروه کوچک نیست، بلکه یک کلیسای ساده است. (80 دقیقه)

جلسه 7

مفاهیم

چرخه آموزش - چرخه آموزش را یاد بگیرید و در نظر بگیرید که چطور برای شاگردسازی کاربرد دارد.

تمرین

گروه 3/3 - تمامی گروه تان 90 دقیقه رال صرف تمرین قالب گروه 3/3 خواهد کرد.

جلسه 8

مفاهیم

گروه های کوچک رهبری - یک گروه کوچک رهبری طریقی است که شخصی که احساس می کند برای رهبری خوانده شده می تواند با تمرین خدمت کردن، رهبری خود را پرورش دهد.

تمرین

گروه 3/3 - تمامی گروه تان 90 دقیقه رال صرف تمرین قالب گروه 3/3 خواهد کرد.

جلسه 9

مفاهیم

نامتوالی - ببینید چطور شاگردسازی لازم نیست خطی باشد. چندین چیز می توانند همزمان اتفاق بیافتند.
سرعت - تکثیر مهم است و تکثیر سریع حتی مهمتر است. ببینید چرا سرعت اهمیت دارد.
عضو دو کلیسا - یاد بگیرید که چطور با رفتن و ماندن، از فرامین عیسی اطاعت کنید.

تمرین

برنامه 3 ماهه - برنامه تان را در زمینه اینکه چطور ابزار زومه را طی سه ماه آینده پیاده سازی خواهید کرد، بسازید و به اشتراک بگذارید. (60 دقیقه)

جلسه 10 - آموزش پیشزفته

مفاهیم

رهبری در شبکه ها - یاد بگیرید چطور کلیساهایی که تکثیر می کنندبعنوان یک خانواده گسترش یافته و روحانی به هم متصل می مانند و باهم زندگی می کنند.

ابزار

چک لیست رهبری - چک لیست رهبری ابزار ساده ای است که میتوانید از آن استفاده کنید تا بسرعت قوت ها و آسیب پذیری های خود را در زمینه تربیت شاگردانی که تکثیر می شوند ارزیابی کنید.
گروه های مشاوره با همتا - این گروهی است که از افرادی که رهبری میکنند و گروههای سه سوم شروع می کنند تشکیل شده است. . این گروه نیز از یک قالب 3/3 تبعیت میکند و شیوه قدرتمندی برای سنجش سلامت روحانی کار خدا در حوزه شماست.

تمرین

گروه های مشاوره با همتا - به گروه های دو یا سه نفره تقسیم شوید و روی قالب گروه های مشاوره با همتا کار کنید. (60 دقیقه)