Zúme آموزش

دوره آموزشی زومه تجربه ای آموزشی بصورت آنلاین و کاربردی در زندگی می باشد که برای گروه های کوچکی که عیسی را پیروی می کنند تا یاد بگیرند چطور از فرمان بزرگ او اطاعت کنند و شاگردانی بسازند که تکثیر می شوند، طراحی شده است.
Training Image

زومه متشکل از 10 جلسه ی 2 ساعته می باشد:

صدا و ویدیو برای کمک به گروه تان تا اصول پایه ای تکثیر شاگردان را درک کنند.
بحث های گروهی که به گروه تان کمک می کنند که روی آنچه در میان گذاشته شده، فکر کنند.
تمریناتی ساده برای کمک به گروهتان تا آنچه که یاد می گیرید را به مرحله اجرا درآورید.
چالشهای جلسه برای کمک به گروه تان تا در بین جلسات به یادگیری و رشد ادامه دهید.

آیا می خواهید دوره آموزشی را شروع کنید؟

به آسانی ۳-۲-۱ است

 ثبت نام

 بعضی از دوستان تان را دعوت کنید

 میزبان یک دوره آموزشی باشید