گروه خود را برنامه ریزی کنید ، اعضای خود را اضافه کنید ، پیشرفت خود را ردیابی کنید ، با یک مربی در ارتباط باشید و تلاش خود را به چشم انداز جهانی اضافه کنید!

Zúme آموزش

10 جلسه ، هر ساعت 2 ساعت ، برای گروههای 3 - 12


5 دقیقه
خدا از مردم عادی استفاده می کند

خواهید دید که چگونه خدا از مردم عادی استفاده می کند که کارهای ساده ای را انجام می دهند تا تأثیر زیادی بگذارد.

15 دقیقه
تعریف ساده از شاگرد و کلیسا

ماهیت شاگرد بودن ، شاگرد درست کردن و کلیسا چیست.

15 دقیقه
تنفس معنوی شنیدن و اطاعت خداست

شاگرد بودن یعنی اینکه از خدا می شنویم و از خدا اطاعت می کنیم.

15 دقیقه
خواندن کتاب مقدس SOAPS

ابزاری برای مطالعه روزانه کتاب مقدس که به شما کمک می کند کلام خدا را درک کنید ، پیروی کنید و به اشتراک بگذارید.

15 دقیقه
گروه های پاسخگویی

ابزاری برای دو یا سه نفر از یک جنس برای دیدار هفتگی و تشویق یکدیگر در مناطقی که به خوبی پیش می روند و مناطقی را که نیاز به اصلاح دارند فاش می کند.

15 دقیقه
تمرین - گروههای پاسخگویی
45 دقیقه
مشتاقانه منتظر است
5 دقیقه
ورود به سیستم ، دعا ، بررسی اجمالی
5 دقیقه
Consumer vs. تولیدکننده شیوه زندگی

شما چهار روش اصلی را که خداوند پیروان روزمره را بیشتر شبیه عیسی می کند ، کشف خواهید کرد.

15 دقیقه
چگونه یک ساعت را در دعا صرف کنیم

ببینید گذراندن یک ساعت در نماز چقدر آسان است.

15 دقیقه
تمرین - چرخه دعا
60 دقیقه
بحث - چرخه دعا
5 دقیقه
مأموریت ارتباطی - لیست 100

ابزاری که به شما کمک می کند سرمربی خوبی از روابط خود باشید.

15 دقیقه
تمرین - ایجاد لیست 100
30 دقیقه
مشتاقانه منتظر است
5 دقیقه
ورود به سیستم ، دعا ، بررسی اجمالی
5 دقیقه
اقتصاد پادشاهی

بیاموزید که اقتصاد خدا چگونه با جهان متفاوت است. خدا سرمایه گذاری بیشتری در کسانی می کند که به آنچه قبلاً داده شده است وفادار است.

15 دقیقه
بحث کنید - آیا هر شاگرد باید اشتراک کند؟
5 دقیقه
انجیل و چگونگی به اشتراک گذاشتن آن

راهی را برای به اشتراک گذاشتن خبرهای خوب خداوند از آغاز بشریت تا پایان این عصر بیاموزید.

15 دقیقه
تمرین - به اشتراک گذاری انجیل
45 دقیقه
غسل تعمید و نحوه انجام این کار

عیسی گفت ، "بروید و شاگردان همه ملل شوید ، آنها را به اسم پدر و پسر و روح القدس تکمیل کنید ..." بیاموزید که چگونه این کار را عملی کنید.

15 دقیقه
مشتاقانه منتظر است
5 دقیقه
ورود به سیستم ، دعا ، بررسی اجمالی
5 دقیقه
شهادت 3 دقیقه‌ای خود را آماده کنید

بیاموزید که چگونه شهادت خود را در سه دقیقه با اشتراک گذاری اینکه چگونه عیسی زندگی شما را تحت تأثیر قرار داده است به اشتراک بگذارید.

15 دقیقه
تمرین - شهادت خود را به اشتراک بگذارید
45 دقیقه
چشم انداز بزرگترین نعمت

یک الگوی ساده بیاموزید که نه تنها یک پیروان عیسی بلکه کل خانواده های معنوی که برای نسل های بعدی چند برابر می شوند ، بسازید.

15 دقیقه
شاگرد جوجه اردک - بلافاصله پیشرو

بیاموزید که جوجه اردکها چه ارتباطی با شاگردان دارند.

15 دقیقه
چشم هایی برای دیدن جایی که پادشاهی نیست

شروع کنید تا ببینید که پادشاهی خدا کجا نیست. اینها معمولاً مکانهایی هستند که خداوند می خواهد بیشترین کار را انجام دهد.

15 دقیقه
شام پروردگار و چگونه آن را رهبری کنیم

این یک روش ساده برای جشن گرفتن ارتباط صمیمی و روابط مداوم ما با عیسی است. یک روش ساده برای جشن یاد بگیرید.

15 دقیقه
تمرین - شام پروردگار
10 دقیقه
مشتاقانه منتظر است
5 دقیقه
ورود به سیستم ، دعا ، بررسی اجمالی
5 دقیقه
نماز قدم زدن و نحوه انجام آن

این یک روش ساده برای اطاعت از دستور خدا برای دعا کردن برای دیگران است. و این دقیقاً همان چیزی است که به نظر می رسد - دعا به خدا هنگام راه رفتن!

15 دقیقه
شخصیتی از صلح و چگونگی پیدا کردن یک

بیاموزید که شخص صلح چه کسی می تواند باشد و وقتی یکی را پیدا کردید چگونه می دانید.

15 دقیقه
الگوی دعای BLESS

برای یادآوری روشهای دعا کردن برای دیگران ، یک عرفان ساده را تمرین کنید.

15 دقیقه
تمرین - دعای BLESS
15 دقیقه
تمرین - پیاده روی نماز
90 دقیقه
مشتاقانه منتظر است
5 دقیقه
ورود به سیستم ، دعا ، بررسی اجمالی
5 دقیقه
وفاداری بهتر از دانش است

آنچه دانش آموزان می دانند مهم است - اما آنچه با آنچه می دانند انجام می دهند بسیار مهمتر است.

15 دقیقه
الگوی جلسات گروه 3/3

یک گروه 3/3 راهی است برای پیروان عیسی برای دیدار ، دعا ، یادگیری ، رشد ، مشارکت و تمرین پیروی از اطاعت و به اشتراک گذاشتن آنچه که آموخته اند. به این ترتیب ، یک گروه 3/3 فقط یک گروه کوچک نیست بلکه یک کلیسای ساده است.

75 دقیقه
مشتاقانه منتظر است
5 دقیقه
چرخه آموزش شاگردان بالغ

چرخه آموزش را بیاموزید و در مورد چگونگی کاربرد شاگردان در نظر بگیرید.

15 دقیقه
تمرین - گروه 3/3
90 دقیقه
بحث - تجربه گروه 3/3
10 دقیقه
مشتاقانه منتظر است
5 دقیقه
ورود به سیستم ، دعا ، بررسی اجمالی
5 دقیقه
گروه های کوچک رهبری

سلول رهبری راهی است که شخصی که احساس می کند رهبری می کند می تواند رهبری خود را با انجام خدمت انجام دهد.

15 دقیقه
تمرین - گروه 3/3
90 دقیقه
مشتاقانه منتظر است
5 دقیقه
ورود به سیستم ، دعا ، بررسی اجمالی
5 دقیقه
انتظار رشد غیر متوالی را دارید

ببینید که چگونه شاگرد ساختن لازم نیست خطی باشد. چندین کار ممکن است همزمان اتفاق بیفتد.

15 دقیقه
سرعت موارد ضرب

ضرب مسائل و تکثیر به سرعت حتی بیشتر اهمیت می یابد. ببینید چرا سرعت اهمیت دارد.

15 دقیقه
همیشه بخشی از دو کلیسا است

بیاموزید که چگونه با رفتن و ماندن از دستورات عیسی پیروی کنید.

15 دقیقه
برنامه سه ماهه (ورود به سیستم مورد نیاز است)

برنامه خود را برای نحوه اجرای ابزارهای Zúme در سه ماه آینده ایجاد و به اشتراک بگذارید.

15 دقیقه
تمرین - برنامه 3 ماهه ایجاد کنید
60 دقیقه
بحث کنید - برنامه 3 ماهه را با گروه به اشتراک بگذارید
20 دقیقه
مشتاقانه منتظر است
5 دقیقه
ورود به سیستم ، دعا ، بررسی اجمالی
5 دقیقه
چک لیست رهبری

ابزاری قدرتمند که می توانید هنگام ساخت شاگردهایی که چند برابر می شوید ، نقاط قوت و آسیب پذیری خود را ارزیابی کنید.

15 دقیقه
تمرین - ارزیابی خودآموز لیست چک مربیگری
10 دقیقه
رهبری در شبکه ها

بیاموزید که چگونه کلیساهای چند برابر به هم وصل می شوند و زندگی مشترک را به عنوان یک خانواده معنوی و طولانی زندگی می کنند.

15 دقیقه
گروه های مشاوره با همتا

این گروه متشکل از افرادی است که گروه های 3/3 را به عهده دارند و شروع می کنند. همچنین از یک قالب 3/3 پیروی می کند و راهی قدرتمند برای ارزیابی سلامت معنوی کار خدا در منطقه شما است.

15 دقیقه
ابزار چهار زمینه

نمودار تشخیصی چهار زمینه ابزاری ساده است که توسط یک سلول رهبری مورد استفاده قرار می گیرد تا در مورد وضعیت تلاش های فعلی و فعالیت پادشاهی در اطراف آنها تأمل کند.

15 دقیقه
نقشه برداری نسلی

نقشه برداری نسل ابزاری ساده دیگر برای کمک به رهبران یک جنبش است تا رشد پیرامون خود را درک کنند.

15 دقیقه
تمرین - مربی 3/3 همسالان
60 دقیقه
تمرین - چهار زمینه
10 دقیقه
تمرین - نقشه برداری نسل
10 دقیقه
مشتاقانه منتظر است
5 دقیقه
Loading...
Loading...
Loading...

زبان


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
नेपाली Nepali
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
Türkçe Turkish
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba
More languages in progress