Lập kế hoạch cho nhóm của bạn, thêm thành viên, theo dõi tiến trình của bạn, kết nối với một huấn luyện viên và thêm sự cố gắng của bạn vào khải tượng toàn cầu!

Khóa Huấn luyện Zúme

10 bài học, mỗi bài 2 giờ, đối với các nhóm 3 - 12 người


5 phút
Đức Chúa Trời sử dụng những người bình thường

Bạn sẽ thấy cách Chúa sử dụng những người bình thường làm những việc đơn giản để tạo ra ảnh hưởng to lớn như thế nào.

15 phút
Định nghĩa đơn giản về Môn đồ và Hội thánh

Khám phá bản chất của việc trở thành môn đồ, môn đồ hóa và Hội thánh là gì.

15 phút
Hô hấp thuộc linh là Lắng nghe và Vâng phục Chúa

Trở thành môn đồ nghĩa là chúng ta nghe và làm theo Lời Chúa.

15 phút
Đọc Kinh thánh SOAPS

Một công cụ nghiên cứu Kinh thánh giúp bạn hiểu, làm theo và chia sẻ Lời Chúa.

15 phút
Các nhóm Trách nhiệm

Một công cụ cho hai hoặc ba người cùng giới tính gặp nhau hàng tuần và khích lệ nhau trong các lĩnh vực đang diễn ra tốt đẹp và chỉ ra những lĩnh vực cần điều chỉnh.

15 phút
Thực hành- Các nhóm Trách nhiệm
45 phút
Nhìn về phía trước
5 phút
Điểm danh, Cầu nguyện, Tổng quan
5 phút
Lối sống Người Tiêu Thụ và Nhà Sản Xuất

Bạn sẽ khám phá bốn phương cách chính mà Chúa dùng để làm cho những người theo Ngài mỗi ngày giống Chúa Giê-xu hơn.

15 phút
Làm thế nào để dành một giờ Cầu nguyện

Biết cách dành một giờ cầu nguyện dễ dàng.

15 phút
Thực hành- Chu kỳ Cầu nguyện
60 phút
Thảo luận- Chu kỳ Cầu nguyện
5 phút
Quản lý các mối quan hệ- Danh sách 100

Một công cụ được thiết kế nhằm giúp bạn trở thành một người quản lý tốt các mối quan hệ của mình.

15 phút
Thực hành- Tạo Danh sách 100
30 phút
Nhìn về phía trước
5 phút
Điểm danh, Cầu nguyện, Tổng quan
5 phút
Kinh tế Thiên Đàng

Tìm hiểu nền kinh tế của Đức Chúa Trời khác với thế gian như thế nào. Chúa đầu tư vào những người trung thành nhiều hơn so với những gì họ đã được ban cho.

15 phút
Thảo luận - Mỗi môn đồ có nên chia sẻ không?
5 phút
Phúc âm và Cách Chia sẻ

Tìm hiểu cách chia sẻ Phúc âm của Chúa từ lúc bắt đầu có con người cho đến khi tận thế.

15 phút
Thực hành - Chia sẻ Phúc âm
45 phút
Báp-têm và Cách thực hiện

Chúa Giê-xu phán, "hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh LÀM BÁP-TÊM cho họ..." Tìm hiểu cách thực hành điều này.

15 phút
Nhìn về phía trước
5 phút
Điểm danh, Cầu nguyện, Tổng quan
5 phút
Chuẩn bị Lời Làm chứng 3 phút

Học cách chia sẻ lời chứng của bạn trong ba phút bằng việc chia sẻ cách Chúa Giê-xu đã tác động đến cuộc sống của bạn như thế nào.

15 phút
Thực hành - Chia sẻ lời chứng của bạn
45 phút
Công bố Khải tượng Phước hạnh Lớn nhất

Tìm hiểu một mô hình đơn giản không chỉ khiến một người theo Chúa Giê-xu mà toàn bộ các gia đình thuộc linh được nhân bội cho các thế hệ sau.

15 phút
Môn đồ hóa đàn vịt- Dẫn dắt ngay lập tức

Học cách bầy vịt làm gì với môn đồ hóa.

15 phút
Đôi mắt nhìn thấy nơi chưa có Thiên đàng

Bắt đầu quan sát nơi nào chưa có Vương quốc Đức Chúa Trời. Đây thường là những nơi mà Chúa muốn hành động nhiều nhất.

15 phút
Tiệc thánh và cách dẫn dắt

Có một cách đơn giản để kỷ niệm mối liên hệ mật thiết của chúng ta và mối quan hệ đang diễn ra với Chúa Giê-xu. Tìm hiểu cách kỷ niệm đơn giản.

15 phút
Thực hành - Bữa tiệc của Chúa
10 phút
Nhìn về phía trước
5 phút
Điểm danh, Cầu nguyện, Tổng quan
5 phút
Cầu nguyện Tuần hành và cách thực hiện

Cách đơn giản để làm theo mạng lệnh của Chúa là cầu thay cho người khác. Nghe cũng giống như việc- cầu nguyện với Chúa trong khi đi bộ xung quanh!

15 phút
Người Bình An và Cách tìm ra người đó

Học biết người bình an có thể là ai và làm thế nào bạn biết khi tìm thấy người đó.

15 phút
Mẫu Cầu nguyện BLESS

Thực hành một cách ghi nhớ đơn giản nhắc nhở bạn về những cách cầu nguyện cho người khác.

15 phút
Thực hành - Cầu nguyện BLESS
15 phút
Thực hành - Cầu nguyện Tuần hành
90 phút
Nhìn về phía trước
5 phút
Điểm danh, Cầu nguyện, Tổng quan
5 phút
Sự trung tín tốt hơn tri thức

Môn đồ biết gì rất quan trọng - nhưng LÀM gì vơi những gì họ biết còn quan trọng hơn nhiều.

15 phút
Mẫu buổi nhóm 3/3

Nhóm 3/3 là cách để những người theo Chúa Giê-xu gặp gỡ, cầu nguyện, học hỏi, trưởng thành, thông công và thực hành vâng lời và chia sẻ những gì họ đã học. Nhờ đó, Nhóm 3/3 không chỉ là một nhóm nhỏ mà là một Hội thánh Đơn giản.

75 phút
Nhìn về phía trước
5 phút
Chu kỳ huấn luyện cho các môn đồ trưởng thành

Tìm hiểu chu kỳ huấn luyện và xem xét cách áp dụng vào môn đồ hóa.

15 phút
Thực hành - Nhóm 3/3
90 phút
Thảo luận - Kinh nghiệm nhóm 3/3
10 phút
Nhìn về phía trước
5 phút
Điểm danh, Cầu nguyện, Tổng quan
5 phút
Lãnh đạo Các Tế Bào

Tế bào lãnh đạo là cách mà một người cảm thấy được kêu gọi lãnh đạo có thể phát triển khả năng lãnh đạo của họ bằng cách thực hành phục vụ.

15 phút
Thực hành - Nhóm 3/3
90 phút
Nhìn về phía trước
5 phút
Điểm danh, Cầu nguyện, Tổng quan
5 phút
Mong đợi sự tăng trưởng không liên tục

Nhận biết môn đồ hóa không nhất thiết phải kéo dài. Nhiều việc có thể diễn ra cùng một lúc.

15 phút
Những vấn đề về tốc độ nhân bội

Nhân bội là vấn đề nhưng nhân bội nhanh chóng thậm chí còn khó khăn hơn. Nhận biết vì sao tốc độ rất quan trọng.

15 phút
Luôn là thành viên của hai Hội thánh

Học cách làm theo mạng lệnh của Chúa Giê-xu bằng cách đi VÀ ở lại.

15 phút
Kế hoạch 3 tháng (yêu cầu đăng nhập)

Tạo và chia sẻ kế hoạch triển khai các công cụ Zúme của bạn trong ba tháng tới.

15 phút
Thực hành - Tạo kế hoạch 3 tháng
60 phút
Thảo luận - Chia sẻ Kế hoạch 3 tháng với nhóm
20 phút
Nhìn về phía trước
5 phút
Điểm danh, Cầu nguyện, Tổng quan
5 phút
Danh sách Kiểm tra Huấn luyện

Một công cụ mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng để nhanh chóng đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của chính mình khi nói đến việc tạo ra những môn đồ nhân bội.

15 phút
Thực hành - Tự đánh giá danh sách kiểm tra
10 phút
Lãnh đạo các Mạng lưới

Tìm hiểu cach để nhân bội các Hội thánh giữ sự kết nối và chung sống với nhau như một gia đình thuộc linh mở rộng.

15 phút
Các nhóm Cố vấn Tương đồng

Đây là một nhóm bao gồm những người đang lãnh đạo và mở mang các nhóm 3/3. Tuân theo hình thức 3/3 và là một cách mạnh mẽ để đánh giá sức khỏe tâm linh trong công việc của Đức Chúa Trời trong khu vực của bạn.

15 phút
Công cụ 4 Lĩnh vực

Biểu đồ chẩn đoán bốn lĩnh vực là một công cụ đơn giản được sử dụng bởi một tế bào lãnh đạo để phản ánh tình trạng của những nỗ lực hiện tại và hoạt động của vương quốc xung quanh chúng.

15 phút
Bản đồ thế hệ

Lập bản đồ thế hệ là một công cụ đơn giản khác để giúp các nhà lãnh đạo trong một phong trào hiểu được sự phát triển xung quanh họ.

15 phút
Thực hành - 3/3 Cố vấn Tương đồng
60 phút
Thực hành - Bốn lĩnh vực
10 phút
Thực hành - Lập bản đồ thế hệ
10 phút
Nhìn về phía trước
5 phút
Loading...
Loading...
Loading...

Ngôn ngữ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
नेपाली Nepali
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
Türkçe Turkish
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba
More languages in progress