Ngôn ngữ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (Jordanian)
العربية التونسية Arabic (Tunisian)
Sign Language American Sign Language
বাংলা Bengali (India)
भोजपुरी Bhojpuri
Bosanski Bosnian
中文(繁體,香港) Cantonese (Traditional)
中文(简体) Chinese (Simplified)
中文(繁體) Chinese (Traditional)
Hrvatski Croatian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिन्दी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
മലയാളം Malayalam
मराठी Marathi
नेपाली Nepali
ଓଡ଼ିଆ Oriya
فارسی Persian/Farsi
Polski Polish
Português Portuguese
ਪੰਜਾਬੀ Punjabi
Русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Soomaali Somali
Español Spanish
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
Türkçe Turkish
اردو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba

Get started with Zúme Training

Create your own training group

Join a training group

Gather a few friends or go through the course with an existing small group. Create your own training group and track your progress.

Create

Join a training group

Join a training group

If you can‘t gather a group right now, consider joining one of our online training groups lead by an experienced Zúme coach.

Join

Request a coach

Join a training

We can connect you with free Zúme coach who is committed to helping you understand the training and become a fruitful disciple.

Get Help

Tổng quan Khóa học

Group doing zume

Course Concepts

In this self-facilitated course, you and your training group will use short videos, discussion questions, and simple exercises to develop your skills and knowledge in the following areas:

Discipleship Concepts

 • Đức Chúa Trời sử dụng những người bình thường
 • Định nghĩa đơn giản về Môn đồ và Hội thánh
 • Hô hấp thuộc linh là Lắng nghe và Vâng phục Chúa
 • Lối sống Người Tiêu Thụ và Nhà Sản Xuất
 • Kinh tế Thuộc linh
 • Môn đồ hóa đàn vịt- Dẫn dắt Ngay lập tức
 • Eyes to See Where the Kingdom Isn’t
 • Người Bình An và Cách tìm ra người đó
 • Sự trung tín tốt hơn tri thức
 • Lãnh đạo Các Tế Bào
 • Mong đợi sự tăng trưởng không liên tục
 • Những vấn đề về tốc độ nhân bội
 • Luôn là thành viên của hai Hội thánh
 • Lãnh đạo các Mạng lưới
 • Các nhóm Cố vấn Tương đồng

Spiritual Practices

 • S.O.A.P.S. Bible Study
 • Các nhóm Trách nhiệm
 • Làm thế nào để dành một giờ Cầu nguyện
 • Quản lý các mối quan hệ- Danh sách 100
 • Phúc âm và Cách Chia sẻ
 • Báp-têm và Cách thực hiện
 • Chuẩn bị Lời Làm chứng 3 phút
 • Công bố Khải tượng Phước hạnh Lớn nhất
 • Tiệc Thánh và Cách dẫn dắt
 • Cầu nguyện Tuần hành và cách thực hiện
 • Mẫu Cầu nguyện BLESS
 • 3/3 Group Meeting Pattern
 • Chu kỳ huấn luyện cho các môn đồ trưởng thành
 • Kế hoạch 3 tháng
 • Danh sách Kiểm tra Huấn luyện
 • Công cụ 4 Lĩnh vực
 • Bản đồ thế hệ
 • 3-Circles Gospel Presentation

Training Schedules

Zúme is 20 hours of training. But those 20 hours can be broken up differently depending on your training group‘s availability.

10 Sessions

The original Zúme course format is 10 two hour sessions. Each session finishes with practical obedience steps and ways to share in-between sessions. This format is often run once a week for 10 weeks.

20 Sessions

For a longer slower pace course with more opportunity for gaining competence in the concepts and skills, the 20 session format has more practice opportunities for each of the concepts and tools.

Intensive

Zúme can be compressed into 5 half day sections of 4 hours each. This can be done with a Friday evening (4 hours), and all day Saturday (8 hours) and all day Sunday (8 hours).

What is required?

Needed for the course:

 • At least 3 people, but ideally less than 12.
 • Commitment to spend 20 hours learning and practicing the concepts and tools in the course.
 • A person to facilitate (potentially you) the meeting time and location, to guide the follow-up discussion, and facilitate action prompts.

NOT needed for the course:

 • More knowledge or experience than the rest of your group is not needed! If you can click next, you can lead a Zúme Training.
 • Special permission to lead a course is not needed! Zúme is self-facilitated, self-initiated, and you can start today.