Khải tượng phía sau Khóa huấn luyện Zúme

Cô đọng thế giới bằng những môn đồ được nhân bội
trong thế hệ của chúng ta.

welcome-graphic

Chiến lược cốt lõi của chúng tôi

Thánh khiết, Cầu nguyện, Cô đọng khóa Huấn luyện, Cô đọng Hội thánh

Thánh khiết, Vâng phục và Yêu thương

Chúng ta cần trở thành những môn đồ xứng đáng được nhân bội.

Jesus Measurement

Chúa Giê-xu là thước đo cho chúng ta.

Không phải bạn. Không phải tôi. Không phải lịch sử. Không phải những lý tưởng. Cũng không phải những lễ nghi. Chúa Giê-xu và chỉ một mình Chúa Giê-xu.

Ngài đã thế nào. Đã nói những gì. Yêu thương làm sao. Mọi điều. Vì thế, chúng ta khao khát được đóng ấn bằng sự vâng phục ngay lập tức, triệt để, và trả giá cho Chúa Giê-xu, giống như những anh hùng đức tin trước chúng ta.

Chúa Giê-xu vừa là thước đo và Thánh Linh của Ngài là niềm hy vọng của chúng ta để trở nên giống Ngài. Và ngày chúng ta nhìn thấy bông trái thiên đàng bao phủ đời sống chúng ta cùng với sự yêu thương của bạn bè, đó là vì Thánh Linh của Ngài đã hành động qua chúng ta.

Lời Cầu nguyện phi thường

Lời cầu nguyện phi thường đã thúc đẩy mọi phong trào môn đồ hóa trong lịch sử.

Extraordinary Prayer

Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin. (Gia-cơ 4: 2). Nếu chúng ta muốn thấy phong trào, chúng ta cần phải cầu xin điều đó.

Cô đọng khóa Huấn luyện

(1 Huấn luyện & # xF7; Dân số)

1 Khóa Huấn luyện

Training Saturation

5.000 người (Bắc Mỹ)
50.000 người (toàn cầu)

Ý tưởng nhân bội môn đồ nằm trong Kinh thánh, nhưng thường bị bỏ qua. Một sự huấn luyện đơn giản những nguyên tắc nhân bội thậm chí có thể kích hoạt cả cả những tín đồ được xây dựng từ những đời sống không kết quả.

Thường huấn luyện trực tiếp là tốt nhất. Nhưng nhiều người cần được huấn luyện, mở rộng ra khỏi các khóa huấn luyện trực tiếp có sẵn. Huấn luyện Zume là một khóa đào tạo trực tuyến, đáp ứng nhu cầu dành cho các nhóm được đào tạo nhân rộng theo mô hình.

Chúng tôi rất đắn đo, đặc biệt là ở nơi đã có Hội thánh, chúng tôi sẽ cần có một phòng trào huấn luyện trước khi nhìn thấy một phong trào môn đồ hóa.

Cô đọng Hội thánh đơn giản

(2 Hội thánh đơn giản ÷ Dân số)

2 Hội thánh đơn giản

Church Saturation

5.000 người (Bắc Mỹ)
50.000 người (toàn cầu)

Nhiều Hội thánh trong cùng một địa điểm là tốt, nhưng nhiều Hội thánh ở nhiều nơi còn tốt hơn. Và, các Hội thánh này sẽ di chuyển sang những nơi chưa có Hội thánh còn tuyệt vời hơn nữa.

Người ta có câu, "Lên kế hoạch cho lòng tin chứ đừng tin vào kế hoạch". Chúng ta biết rằng tấm lòng của Cha là muốn có nhiều gia đình tín hữu với mọi ngôn ngữ, sắc tộc và quốc gia. Ngài cũng muốn mời gọi chúng ta đồng công trong sự hòa giải. Vì thế mục tiêu của 1 khóa huấn luyện và 2 Hội thánh xuất phát từ việc chúng tôi tin ai đó có thể làm được.