ການຝຶກອົບຮົມຊູເມ້

ການ​ອົບ​ຊູ​ເມ້​ແມ່ນ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ແບບ​ອອນ​ໄລ​ແລະ​ຮຽນ​ຮູ້ຜ່ານ​ການ​ຝຶກ​ຝົນ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຈິງ ຖືກ​ອອກ​ແບບ​ມາ​ສຳ​ລັບ​ກຸ່ມ​ນ່ອຍໆ​ທີ່​ເຊື່ອ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູເຈົ້າ ເພື່ອ​ຮຽນ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ການ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພ​ຣະ​ມະ​ຫາ​ບັນ​ຊາ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ອົງ​ແລະ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຈຳ​ນວນ​ສາ​ວົກ.
Training Image

ຊູ​ເມ້​ປະ​ກອບ​ໄປ​ດ້ວຍ​ບົດ​ຮຽນ 10 ບົດ , ບົດ​ລະ 2 ຊົ່ວ​ໂມງ:

ວິ​ດີ​ໂອ​ພາບ​ແລະ​ສຽງ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ຂອງ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໃຈຫຼັກ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຈຳ​ນວນ​ສາ​ວົກ.
ການ​ໂອ້​ລົມ​ໃນ​ກຸ່ມ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ້​ຄິດ​ຕຶກ​ຕອງ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ເວົ້າ​ເຖິງນັ້ນ.
ການ​ຝຶກ​ຫັດງ່າຍໆ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ຂອງ​ທ່ານ​ນຳ​ເອົາ​ສິ່ງ​ທີ່​​ໄດ້ຮຽນ​ຮູ້​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ.
ການ​ທ້າ​ທາຍ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ບົດ​ຮຽນ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ຂອງ​ທ່ານຮັກ​ສາ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ແລະ​​ການເຕີບ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຮຽນ.

ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ເລີ່ມ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມຫຼືບໍ່ ?

ມັນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ງ່າ​ຍໆ​ຄື​ກັນກັບ​ການ​ນັບ 1-2-3

 ສະ​ໝັກ​ສະ​ມາ​ຊິກ

 ເຊີນ​ຊວນ​ໝູ່​ເພື່ອນ

 ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ