Mafundisho ya Zúme

Mafundisho ya Zúme ni ya kimtandao na mafundisho ya kimaisha iliyobuniwa kwa ajili ya vikundi vidogo vinavyomfuata Yesu ili kujifunza jinsi ya kutii Agizo Kuu lake na kuwafanya wanafunzi wanaojizidisha.
Training Image

Zúme ina vipindi 10, mas 2 kwa kila kipind:

Video na Sauti ili kusaidia kundi lako kuelewa kanuni za msingi za kuzidisha wanafunzi.
Majadiliano ya Vikundi kusaidia kundi lako kufikiria yale yanayoshirikishwa.
Zoezi Rahisi la kusaidia kundi lako kuweka yale mnajifunza katika matumizi.
Changamoto ya kipindi kusaidia kundi lako kuendelea kujifunza na kukua kati ya vikao.

Je unataka kuanza mafundisho?

Ni rahisi kama 1-2-3

 Jisajili

 Alika marafiki wengine

 Kuwa mwenyeji wa mafundisho