วางแผนกลุ่มของคุณ, เพิ่มสมาชิก, ติดตามความคืบหน้า, เชื่อมต่อกับผู้ฝึกสอน, และเพิ่มความพยายามเพื่อวิสัยทัศน์ระดับโลก!

การฝึกอบรมซูเม่

10 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมงสำหรับกลุ่มที่ 3 - 12


5 นาที
พระเจ้าใช้คนธรรมดา

คุณจะเห็นว่าพระเจ้าใช้คนธรรมดาทำสิ่งง่าย ๆอย่างไร เพื่อสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่

15 นาที
คำจำกัดความง่าย ๆ ของสาวกและคริสตจักร

ค้นพบสาระสำคัญของการเป็นสาวก การสร้างสาวกและสิ่งที่เป็นคริสตจักร

15 นาที
การหายใจทางจิตวิญญาณคือการได้ยินและการเชื่อฟังพระเจ้า

การเป็นสาวกหมายถึง เราได้ยินจากพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้า

15 นาที
การอ่านพระคัมภีร์ในรูปแบบ SOAPS

เครื่องมือสำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันช่วยให้คุณเข้าใจ เชื่อฟังและแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า

15 นาที
กลุ่มที่มีความรับผิดชอบ

เครื่องมือสำหรับสองหรือสามคนที่มีเพศเดียวกันเพื่อพบกันทุกสัปดาห์และหนุนใจซึ่งกันและกันในหลายๆด้านที่ดำเนินไปด้วยดีและเปิดเผยในด้านที่ต้องการการแก้ไข

15 นาที
การปฏิบัติ - กลุ่มที่รับผิดชอบ
45 นาที
รอคอยที่จะได้ยินจากคุณ
5 นาที
เช็คอิน อธิษฐาน ภาพรวม
5 นาที
วิถีการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคกับผู้ผลิต

คุณจะค้นพบสี่วิธีหลักที่พระเจ้าทรงสร้างให้ผู้ติดตามมีชีวิตประจำวันเหมือนพระเยซูมากขึ้น

15 นาที
วิธีใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการอธิษฐาน

มาดูกันว่าการอธิษฐานในเวลาหนึ่งชั่วโมงนั้นง่ายเพียงใด

15 นาที
การปฏิบัติ-วงจรอธิษฐาน
60 นาที
สนทนา- วงจรอธิษฐาน
5 นาที
ผู้ดูแลความสัมพันธ์ - รายชื่อ 100

เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเป็นผู้ดูแลที่ดีในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณ

15 นาที
การปฏิบัติ - สร้างรายชื่อ 100
30 นาที
รอคอยที่จะได้ยินจากคุณ
5 นาที
เช็คอิน อธิษฐาน ภาพรวม
5 นาที
เศรษฐศาสตร์ของอาณาจักรพระเจ้า

เรียนรู้ว่าเศรษฐกิจของพระเจ้าแตกต่างจากโลกอย่างไร พระเจ้าลงทุนมากขึ้นในผู้ที่สัตย์ซื่อกับสิ่งที่พวกเขาได้รับไปแล้ว

15 นาที
สนทนา – สาวกทุกคนควรแบ่งปันหรือไม่
5 นาที
พระกิตติคุณและวิธีการแบ่งปัน

เรียนรู้วิธีการแบ่งปันข่าวดีของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นของมนุษยชาติไปจนถึงจุดสิ้นสุดของยุคนี้

15 นาที
การปฏิบัติ - การแบ่งปันพระกิตติคุณ
45 นาที
บัพติสมาและวิธีการทำ

พระเยซูตรัสว่า “จงไปสร้างสาวกของชนทุกชาติรับบัพติสมาในนามของพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์…” ให้เราเรียนรู้วิธีนำสิ่งนี้ไปปฏิบัติ

15 นาที
รอคอยที่จะได้ยินจากคุณ
5 นาที
เช็คอิน อธิษฐาน ภาพรวม
5 นาที
เตรียมคำพยานของคุณ 3 นาที

เรียนรู้วิธีแบ่งปันการเป็นพยานของคุณในสามนาทีโดยแบ่งปันว่าพระเยซูมีผลต่อชีวิตของคุณอย่างไร

15 นาที
การปฏิบัติ - แบ่งปันคำพยานของคุณ
45 นาที
วิสัยทัศน์ก่อตัวเป็นพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

เรีเยนรู้รูปแบบที่เรียบง่ายของการสร้าง ไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งคนที่ติดตามพระเยซู แต่รวมถึงครอบครัวจิตวิญญาณทั้งหมดที่ทวีคูณเพิ่มขึ้นในรุ่นต่อรุ่น

15 นาที
การสร้างสาวกแบบลูกเป็ด - นำทันที

เรียนรู้วิธีการของลูกเป็ดในการสร้างผู้ติดตาม

15 นาที
มองดูว่าอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ไหนบ้าง

เริ่มต้นดูว่าอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ใดบ้าง สถานที่เหล่านี้มักจะเป็นสถานที่ที่พระเจ้าต้องการทำงานมากที่สุด

15 นาที
อาหารมื้อเย็นของพระเยซูและวิธีการนำ

มันเป็นวิธีที่ง่ายในการชื่นชมยินดีในความสัมพันธ์ที่ติดสนิทใกล้ชิดของเราและความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับพระเยซู เรียนรู้วิธีง่ายที่จะมีความชื่นชมยินดี

15 นาที
การปฏิบัติ – อาหารมื้อเย็นของพระเยซู
10 นาที
รอคอยที่จะได้ยินจากคุณ
5 นาที
เช็คอิน อธิษฐาน ภาพรวม
5 นาที
การเดินอธิษฐานและวิธีการในการทำ

เป็นวิธีที่ง่ายในการเชื่อฟังพระเจ้าที่จะอธิษฐานเผื่อผู้อื่น และมันเป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่า - อธิษฐานต่อพระเจ้าในขณะที่เดินไปรอบ ๆ !

15 นาที
บุคคลแห่งสันติและวิธีการค้นหา

เรียนรู้ว่าใครเป็นบุคคลแห่งสันติและเราจะรู้ได้อย่างไรเมื่อเราพบคนนั้น

15 นาที
รูปแบบการอธิษฐาน BLESS

ฝึกฝนความจำง่าย ๆที่จะเตือนคุณถึงวิธีอธิษฐานเพื่อผู้อื่น

15 นาที
การปฏิบัติ –การอธิษฐานแบบ เบลส BLESS
15 นาที
การปฏิบัติ - การเดินอธิษฐาน
90 นาที
รอคอยที่จะได้ยินจากคุณ
5 นาที
เช็คอิน อธิษฐาน ภาพรวม
5 นาที
ความสัตย์ซื่อดีกว่าความรู้

มันเป็นสิ่งสำคัญที่สาวกรู้ – แต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือพวกเขาทำอะไรกับสิ่งที่พวกเขารู้

15 นาที
รูปแบบการประชุมกลุ่ม 3/3

กลุ่ม 3/3 เป็นวิธีสำหรับผู้ติดตามพระเยซูที่จะพบกัน อธิษฐาน เรียนรู้ เติบโต มีสามัคคีธรรม และฝึกฝนการเชื่อฟังและแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาได้ เรียนรู้ ด้วยวิธีนี้กลุ่ม 3/3 ไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ แต่เป็นคริสตจักรที่เรียบง่าย

75 นาที
รอคอยที่จะได้ยินจากคุณ
5 นาที
วงจรการฝึกอบรมเพื่อการเป็นสาวกที่เติบโต

เรียนรู้วงจรการฝึกอบรมและพิจารณาว่าจะใช้กับการสร้างสาวกอย่างไร

15 นาที
การปฏิบัติ - กลุ่ม 3/3
90 นาที
สนทนา - ประสบการณ์กลุ่ม 3/3
10 นาที
รอคอยที่จะได้ยินจากคุณ
5 นาที
เช็คอิน อธิษฐาน ภาพรวม
5 นาที
กลุ่มเซสล์ผู้นำ

ความเป็นผู้นำกลุ่มเซลล์ เป็นวิธีที่บางคนรู้สึกว่าได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้นำที่สามารถพัฒนาความเป็นผู้นำของผู้อื่นด้วยการฝึกให้บริการ

15 นาที
การปฏิบัติ - กลุ่ม 3/3
90 นาที
รอคอยที่จะได้ยินจากคุณ
5 นาที
เช็คอิน อธิษฐาน ภาพรวม
5 นาที
คาดว่าการเติบโตแบบไม่ต่อเนื่อง

ดูว่าการสร้างสาวกไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเส้นตรง หลายสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน

15 นาที
การขับเคลื่อนในเรื่องของการทวีคูณ

การคูณและการทวีคูณสำคัญมากขึ้น ดูว่าทำไมการก้าวกระโดดนี้จึงสำคัญ

15 นาที
เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรสองแห่งเสมอ

เรียนรู้วิธีการเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูโดยก้าวต่อไปและยืนหยัด

15 นาที
แผนสามเดือน (เข้าสู่ระบบ)

สร้างและแบ่งปันแผนงานของคุณสำหรับวิธีที่คุณจะใช้เครื่องมือซูเม่ในอีกสามเดือนข้างหน้า

15 นาที
การปฏิบัติ - สร้างแผนงาน 3 เดือน
60 นาที
สนทนา - แบ่งปันแผนงาน 3 เดือนกับกลุ่ม
20 นาที
รอคอยที่จะได้ยินจากคุณ
5 นาที
เช็คอิน อธิษฐาน ภาพรวม
5 นาที
รายการตรวจสอบการสอน

เครื่องมืออันทรงพลังที่คุณสามารถใช้ในการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณเองอย่างรวดเร็วเมื่อพูดถึงการสร้างสาวกแบบทวีคูณ

15 นาที
การปฏิบัติ - รายการตรวจสอบการฝึกการประเมินตนเอง
10 นาที
ความเป็นผู้นำในเครือข่ายต่างๆ

เรียนรู้ว่าคริสตจักรแบบทวีคูณเชื่อมโยงและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไรในฐานะที่เป็นครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณที่ขยายมาจากการทวีคูณ

15 นาที
กลุ่มพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา

นี่คือกลุ่มที่ประกอบด้วยบุคคลที่เป็นผู้นำและเริ่มต้นกลุ่ม 3/3 นอกจากนี้ยังเป็นไปตามรูปแบบ 3/3 และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการประเมินคุณภาพฝ่ายจิตวิญญาณในงานของพระเจ้าในพื้นที่ที่คุณรับผิดชอบ

15 นาที
เครื่องมือสี่ด้าน

แผนภูมิการวินิจฉัยสี่ด้านเป็นเครื่องมือง่ายๆที่ผู้นำกลุ่มเซลล์ใช้ในการสะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพของความพยายามในปัจจุบันและกิจกรรมที่พวกเขาทำ

15 นาที
การทำแผนที่รุ่น

การทำแผนที่รุ่น เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือง่ายๆที่จะช่วยผู้นำในการขับเคลื่อน เข้าใจการเติบโตของสิ่งที่อยู่รอบๆตัวพวกเขา

15 นาที
การปฏิบัติ – กลุ่ม 3/3 การให้คำปรึกษาในรูปแบบเพื่อน
60 นาที
การปฏิบัติ - สี่ด้าน
10 นาที
การปฏิบัติ – การทำแผนที่รุ่น
10 นาที
รอคอยที่จะได้ยินจากคุณ
5 นาที
Loading...
Loading...
Loading...

ภาษา


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
नेपाली Nepali
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
Türkçe Turkish
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba
More languages in progress