คำถามที่พบบ่อยกับซูเม่


ไม่มีค่าใช้จ่าย 100% จริงหรือ?

ใช่ ไม่มีรุ่นพิเศษ ไม่มีระยะเวลาทดลองใช้ ไม่มีการขายผลิตภัณฑ์ที่ตามมา เรามีอิสระในการรับ เรามีอิสระในการให้

คุณต้องมีอายุอย่างน้อยกี่ปีจึงรับการอบรมได้?

เราแนะนำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป หากคุณคิดว่าคุณมีเด็กที่อายุน้อยกว่านั้นที่จะได้ประโยชน์จากการอบรม คุณก็สามารถให้พวกเขาเข้าร่วมอบรมได้

หากผู้เข้าร่วมไม่มีที่อยู่อีเมล์จะต้องทำอย่างไร?

อย่างน้อยต้องมีหนึ่งคนในกลุ่มที่มีอีเมล์ที่ใช้งานอยู่จริง เพื่อที่เขาจะสามารถเข้าสู่ระบบและเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในเว็ปไซด์ได้ ผู้ร่วมกลุ่มที่ดูสื่อขณะอยู่กับกลุ่มไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่อีเมล์เพื่อเริ่มตั้งกลุ่ม

ฉันจะดูบทเรียนต่างๆ ก่อนเริ่มการฝึกฝนได้อย่างไร?

ลองเข้าไปในส่วนที่เรียกว่า "ภาพรวม" ซึ่งจะให้เห็นแนวคิด เครื่องมือต่างๆ และสิ่งที่กลุ่มจะฝึกร่วมกันในแต่ละบทเรียน

เนื้อหาของการฝึกอบรมนี้คืออะไร?

คุณสามารถดูภาพรวมของเนื้อหาได้ในส่วนของเนื้อหา หรือดาวน์โหลดคู่มือและอ่านเนื้อหาของคอร์สนี้ หรือเข้าสู่ระบบและเริ่มตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมา แต่ที่หน้าแรกของบทเรียนโปรดเลือก "สำรวจบทเรียน" สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้เห็นเนื้อหาคร่าวๆ โดยไม่ต้องทำเครื่องหมายเมื่อทำบทเรียนจบแล้ว

ฉันต้องการปริ๊นท์คู่มืออกมาก่อนการอบรม ฉันจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร?

คุณจะพบคู่มือได้เสมอซึ่งอยู่ด้านบนของแถบ "เกี่ยวกับ" ในทุกหน้า

ฉันเผลอไปคลิ๊กปุ่ม ต่อไป และฉันต้องการกลับไปดูวิดีโออีกครั้งหนึ่ง ฉันจะกลับไปได้อย่างไร?

ใช้ปุ่ม "อันที่ผ่านมา" และ "อันต่อไป" เพื่อนำทางในบทเรียน คุณสามารถคลิ๊กหมายเลขบทเรียนของกลุ่มในแผงควบคุมเพื่อตรงไปยังบทเรียนนั้นๆ ได้เลย

มีครูฝึกเพื่อการสร้างสาวกและการปลูกคริสตจักรหลายคนแล้ว เหตุใดจึงต้องการซูเม่อีก?

การฝึกฝนในชีวิตจริงย่อมดีกว่าการฝึกแบบออนไลน์ การฝึกแบบออนไลน์ไม่ควรเอามาแทนที่การฝึกในชีวิตจริง แต่น่าเสียดาย เนื่องจากมีความจำกัดหลายอย่างเช่น การเข้าถึง การตระหนักถึง ความพร้อมใช้งาน เวลา และเหตุผลอื่นๆ ฉะนั้น หลายคนที่ควรจะเข้าถึงการอบรมในชีวิตจริงจึงไม่สามารถเข้าถึงการอบรมได้ ซูเม่คือความพยายามที่จะให้สิ่งทดแทนคุณภาพสูงในระดับแรกกับคนเหล่านี้ ซูเม่ใช้หลักการเดียวกันกับการฝึกอบรมในชีวิตจริงต่างๆ ที่มีอยู่ นอกจากนั้นแล้ว เราพบว่า เมื่อคนหนึ่งได้ฝึกกับซูเม่แล้ว พวกเขาสามารถหันมาตั้งกลุ่มของตัวเองและให้การฝึกกับผู้ใช้ซูเม่คนอื่นๆ ได้โดยไม่ยากเลย นี่เป็นโอกาสอันทรงพลังสำหรับหลักการสร้างสาวกผู้ทวีจำนวน

หลักข้อเชื่อของซูเม่คืออะไร?

เนื่องจากซูเม่ไม่ได้ถูกบริหารโดยองค์กร จึงไม่มีหลักข้อเชื่ออย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม เราทุกคนที่ทำงานล้วนเห็นชอบในหลักข้อเชื่อของลอแซน โคฟเวอแนนท์ (Lausanne Covenant) Read the Covenant

ฉันทำการฝึกอบรมนี้ด้วยตัวเองคนเดียวได้หรือไม่?

ไม่ได้ มีแบบฝึกหัดสำคัญหลายอย่างและบทเรียนการฝึกจริงหลายบทที่ต้องมีคนอื่นด้วยจึงจะเสร็จสมบูรณ์ได้ ควรมีคนอย่างน้อย 3-4 คนในแต่ละบทเรียน ไม่เช่นนั้น คุณจะไม่ได้รับประสบการณ์เต็มที่จากการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้เหมาะสมกับใครบ้าง?

การฝึกอบรมนี้เหมาะสมกับผู้ติดตามพระคริสต์ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปและเป็นผู้ที่อ่านหนังสือออก ในอนาคตอาจจะมีการทำเวอร์ชั่นที่เหมาะสมกับผู้ไม่รู้หนังสือ แต่ยังไม่ใช่เวอร์ชั่นนี้ เราเชื่อว่าทุกคนมีลักษณะตรงกับที่กล่าวมาควรได้ทำการฝึกอบรมนี้

ใครเป็นเจ้าของซูเม่?

เนื่องจากไม่มีองค์กรใดที่ "บริหาร" โครงการซูเม่ และโครงการก็ไม่ใช่องค์กรเช่นกัน แต่เป็นการทำงานร่วมกันของผู้คนที่มีใจปฏิบัติตามพระบัญชาของพระคริสต์เพื่อสร้างสาวกกับผู้คนทุกหมู่เหล่าบนผืนโลกและขยายอาณาจักรของพระองค์ออกไปในทุกๆ ที่จนกว่าพระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์ ความคิดของโครงการนี้เริ่มต้นมาจากการพบกันของผู้นำโครงการโจนาธานที่นับแต่นั้นมาได้ขยายออกไปกว้างไกลเหนือกลุ่มนั้น โครงการโจนาธานคือกลุ่มหุ้นส่วนที่อุทิศตนให้กับการทวีจำนวนสาวกทั่วโลกนี้

แผนการสามระยะที่มีการวางแผนไว้แล้วคืออะไร?

ระยะที่ 1:
มุ่งเน้นไปที่สหรัฐอเมริกาโดยใช้ภาษาอังกฤษ เป้าหมายเบื้องต้นนี้คือการให้มีกลุ่มฝึกอบรมหนึ่งกลุ่มประกอบด้วยคน 4-12 คนในแต่ละเขตสำมะโนประชากรในประเทศนี้ กลุ่มฝึกอบรมแต่ละกลุ่มจะเริ่มตั้งคริสตจักรรุ่นแรกสองคริสตจักรที่ต่อมาจะสร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่อีก มีเขตสำมะโนประชากรราว 75,000 เขต นั่นหมายความว่าจะมีคริสตจักรรุ่นแรก 150,000 แห่ง

ระยะที่ 2:
ขั้นตอนที่สองมุ่งเน้นไปที่การสอนในขั้นตอนที่ 1 เกี่ยวกับคริสตจักร ผ่านกระบวนการทำซ้ำเช่นเดียวกับการดำเนินโครงการในภาษาอื่นๆที่สำคัญของโลก โครงการจะเริ่มในภาษาต่อไปนี้: อัมฮาริก, อารบิก, เบงกาลี, โภชปุรี, พม่า, จีน (แมนดาริน), จีน (กวางตุ้ง), ฟาร์ซี, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, คุชราติ , เฮาซ่า, ฮินดี, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, กันนาดา, เกาหลี, เคอร์ดิช, ลาว, ไมธิลี, มาลายาลัม, มราฐี, โอริยา , ปันจาบ(ตะวันออก), ปันจาบ (ตะวันตก), โปรตุเกส, รัสเซีย, โซมาลี, สเปน, สวาฮิลี, ทมิฬ,เทลูกู,ไทย, ตุรกี, อูรดู, เวียดนาม, โยรูบา

ระยะที่ 3:
ระยะที่สามมุ่งเน้นไปที่ระยะ 1 และระยะ 2 ของคริสตจักรเพื่อระดมกำลังทั่วโลก โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสาวกทุกแห่งในทุกกลุ่ม โครงการซูเม่ มีอยู่เพื่อทำให้โลกอิ่มเอิบไปพร้อม ๆ กับสาวกที่ทวีคูณในยุคของเรา เพื่อเร่งภารกิจของเรา, เราได้พัฒนาและนำเสนอโซลูชันการทำแผนที่เพื่อให้ทีมสามารถทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายของการฝึกอบรม Zúme และตั้งคริสตจักรบ่านและเมืองที่เรียบง่ายในทุกๆ 50,000 คนที่อยู่นอกสหรัฐฯ


เหตุใดจึงมีชื่อว่าซูเม่?

ซูเม่ในภาษากรีกแปลว่ายีสต์ ในมัทธิว 13:33 กล่าวคำตรัสของพระเยซูไว้ว่า “อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อขนมซึ่งผู้หญิงเอาไปผสมในแป้งกองใหญ่ จนแป้งทั้งก้อนฟูขึ้น” ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงคนธรรมดาที่ใช้สิ่งของธรรมดาแต่สามารถส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ต่ออาณาจักรของพระเจ้าได้ ซูเม่ตั้งเป้าไปที่ช่วยให้ผู้เชื่อธรรมดาคนหนึ่งมีความพร้อมและมีพลังที่จะออกไปในทุกๆ ชุมชน

การฝึกอบรมนี้จะถูกแปลเป็นภาษาอะไรบ้าง?

โครงการนี้จะเริ่มต้นในภาษาต่อไปนี้และจะดำเนินการต่อสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะแปลการฝึกอบรมและเครื่องมือเป็นภาษาอื่น ๆ ภาษดังกล่าวได้แก่ อัมฮาริก, อารบิก, เบงกาลี, โภชปุรี, พม่า, จีน (แมนดาริน), จีน (กวางตุ้ง), ฟาร์ซี, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, คุชราติ , เฮาซ่า, ฮินดี, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, กันนาดา, เกาหลี, เคอร์ดิช, ลาว, ไมธิลี, มาลายาลัม, มราฐี, โอริยา , ปันจาบ(ตะวันออก), ปันจาบ (ตะวันตก), โปรตุเกส, รัสเซีย, โซมาลี, สเปน, สวาฮิลี, ทมิฬ, เทลูกู, ไทย, ตุรกี, อูรดู, เวียดนาม, โยรูบาหากต้องการดูความคืบหน้าล่าสุดให้ไปที่ความคืบหน้าการแปลภาษา

กลุ่มต่างๆ ที่เริ่มต้นโดยผู้ฝึกเหล่านี้จะมีการเข้ากลุ่มหรือมีโครงสร้างอย่างไร?

ขึ้นอยู่กับแต่ละแห่ง หากผู้ฝึกมาจากคริสตจักรแห่งหนึ่ง หรือนิกายหนึ่ง หรือเครือข่ายหนึ่ง ในกรณีนั้นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดก็คือกลุ่มใหม่นี้จะเชื่อมโยงกับคริสตจักร นิกาย หรือเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากต้องการก็สามารถตั้งเครือข่ายใหม่ขึ้นมาได้จากหลายกลุ่มได้ ทางเลือกที่สามคือกลุ่มใหม่เหล่านั้นมาเข้าร่วมกับกลุ่มอื่นที่อยู่ในเครือข่ายของคริสตจักรบ้านอยู่แล้ว หลายคนที่มีส่วนในการพัฒนาซูเม่มาจากเครือข่ายคริสตจักรบ้าน ดังนั้น เราจึงสามารถช่วยจัดเรืองนี้ให้ได้หากต้องการ

มีใครที่สามารถดูแผนการสามเดือนของฉันได้บ้าง?

มีแต่คุณเท่านั้นที่ดูแผนการของตัวเองได้ นอกจากคุณจะลิงค์มันเข้าในกลุ่มของคุณ หลังจากนั้น ผู้นำกลุ่มและผู้ช่วยผู้นำจะสามารถเห็นแผนสามเดือนของคุณได้ ผู้ฝึกสอนของคุณจะดูแผนของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน หากคุณไม่ต้องการผู้ฝึก ให้ไปยังข้อมูลส่วนตัวของคุณและตั้งค่าเรื่องผู้ฝึก เลือก "ไม่ต้องการผู้ฝึก"

ฉันสามารถปริ๊นท์แผนสามเดือนออกมาได้หรือไม่?

ได้ โปรดทำให้แน่ใจว่าคุณได้กดปุ่มบันทึกก่อน จากนั้น เลื่อนหน้าจอลงมาจนถึงใต้แผนของคุณและคลิ๊กไปที่ปุ่ม "ปริ๊นท์แผนที่บันทึกแล้ว"

ฉันสามารถแก้ไขแผนสามเดือนทีหลังได้หรือไม่?

ได้ คุณกลับไปดูแผนและแก้ไขเมื่อใดก็ได้ โปรดทำให้แน่ใจว่าคุณได้กดปุ่ม "บันทึก" ใต้แผนของคุณ

ซูเม่มีช่องทางสำหรับฉันในการพูดคุยกับคนในกลุ่มของฉันหรือไม่?

ยังไม่ใช่ในเวลานี้ ขอแนะนำให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มของคุณสร้างการเข้าสู่ระบบและเพิ่มเขาแต่ละคนลงในกลุ่มซูเม่ของคุณ ด้วยวิธีนี้สมาชิกทุกคนจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดได้ทุกเมื่อที่ต้องการ จากนั้นกลุ่มสามารถใช้แพลตฟอร์มการรับส่งข้อความใดก็ได้ที่พวกเขาต้องการ (iMessage, WhatsApp, Facebook group ฯลฯ ) เพื่อการสื่อสารในกลุ่มต่อไป


เป้าหมายต่างๆ ของโครงการซูเม่:

ซูเม่ในภาษากรีกแปลว่ายีสต์ ในมัทธิว 13:33 กล่าวคำตรัสของพระเยซูไว้ว่า “อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อขนมซึ่งผู้หญิงเอาไปผสมในแป้งกองใหญ่ จนแป้งทั้งก้อนฟูขึ้น” ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงคนธรรมดาที่ใช้สิ่งของธรรมดาแต่สามารถส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ต่ออาณาจักรของพระเจ้าได้ ซูเม่ตั้งเป้าไปที่ช่วยให้ผู้เชื่อธรรมดาคนหนึ่งมีความพร้อมและมีพลังที่จะออกไปในทุกๆ ชุมชน

สร้างสาวกในทุกเขตโอเมก้าทั่วโลก โดยใช้การอบรมออนไลน์ที่มุ่งเน้นไปยังผู้ฝึกที่มีความพร้อมในการสร้างสาวกและการปลูกคริสตจักรบ้านทั้งในด้านหลักการทวีจำนวน ขั้นตอนการทำงานและการลงมือปฏิบัติ

ภาษา


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
नेपाली Nepali
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
Türkçe Turkish
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba
More languages in progress