การฝึกอบรมซูเม่

การอบรมซูเม่คือการฝึกอบรมแบบออนไลน์และเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนในชีวิตจริง ถูกออกแบบมาเพื่อกลุ่มขนาดเล็กที่ติดตามพระเยซูเพื่อเรียนรู้เรื่องการเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระองค์และการทวีจำนวนสาวก
Training Image

ซูเม่ประกอบด้วยบทเรียน 10 บทๆ ละ 2 ชั่วโมง

วิดีโอภาพและเสียงจะช่วยให้กลุ่มของคุณเข้าใจหลักการพื้นฐานของการทวีจำนวนสาวก
การอภิปรายกลุ่มจะช่วยให้กลุ่มของคุณให้ใคร่ครวญในสิ่งที่กำลังพูดถึง
การฝึกฝนง่ายๆ จะช่วยให้กลุ่มของคุณนำสิ่งที่เรียนรู้ไปฏิบัติ
การท้าทายต่างๆ ในบทเรียนจะช่วยกลุ่มให้คงการเรียนรู้ต่อเนื่องและเติบโตขึ้นระหว่างบทเรียน

คุณต้องการทำการฝึกอบรมหรือไม่?

มันเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับการนับ 1-2-3

 ลงทะเบียน

 เชิญชวนเพื่อนฝูง

 เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม