ಜೂಮ್ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಭಾಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸರಳ ಮೂಲತತ್ವ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಜುಮ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಜುಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗುರಿಗಳು:

ಜುಮ್ ಎಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವ ಎಂಬುದೇ. ಮತ್ತಾಯ 13:33 ರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, "“ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು; ಅದೇನಂದರೆ - ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಹುಳಿಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತಕ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿಡಲು ಆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹುಳಿಯಾಯಿತು.” ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದೆಂದು ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬಲಪಡಿಸಲು ಜುಮ್ ಉದ್ಧೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಭಾಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸರಳ ಮೂಲತತ್ವ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಜುಮ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ.

Zúme consists of 10 sessions, 2 hours each

ಜುಮ್ 10 ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು 2 ಗಂಟೆಗಳು:

 • ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ.
 • ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪು ಆಲೋಚಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಂಪಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು.
 • ನೀವು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.
 • ಅಧಿವೇಶನಗಳ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಸವಾಲುಗಳು.

ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಹೇಗೆ:

 • ನೀವು ಇನ್ನೂ ಲಾಗಿನ್ ಉಂಟುಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ.
 • 3-11 ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 3-4 ರ ಗುಂಪು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಲು ಸಮಯವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿ.
 • ನೀವು ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಸಾಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಐಚ್ಚಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ:

 • ಜುಮ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
 • ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಬಹುದು.
 • ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲು ಟಿ.ವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಭಾಷೆ


English English
العربية Arabic
العربية - الأردن Arabic (JO)
Sign Language American Sign Language
भोजपुरी Bhojpuri
বাংলা Bengali (India)
Bosanski Bosnian
粵語 (繁體) Cantonese (Traditional)
Hrvatski Croatian
فارسی Farsi/Persian
Français French
Deutsch German
ગુજરાતી Gujarati
Hausa Hausa
हिंदी Hindi
Bahasa Indonesia Indonesian
Italiano Italian
ಕನ್ನಡ Kannada
한국어 Korean
کوردی Kurdish
ພາສາລາວ Lao
𑒧𑒻𑒟𑒱𑒪𑒲 Maithili
國語(繁體) Mandarin (Traditional)
国语(简体) Mandarin (Simplified)
मराठी Marathi
മലയാളം Malayalam
नेपाली Nepali
ଓଡ଼ିଆ Oriya
Apagibete Panjabi
Português Portuguese
русский Russian
Română Romanian
Slovenščina Slovenian
Español Spanish
Soomaaliga Somali
Kiswahili Swahili
தமிழ் Tamil
తెలుగు Telugu
ไทย Thai
Türkçe Turkish
اُردُو Urdu
Tiếng Việt Vietnamese
Yorùbá Yoruba
More languages in progress